biester
Wiadomości

Tworzywa lekko odbijają po szczycie pandemii

Spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 30 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w maju 2020 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W maju br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 17% w porównaniu z majem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 7,7%, natomiast w porównaniu z kwietniem br. wzrosła o 10,1%.

"Według wstępnych danych w maju br., w stosunku do maja ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 58%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 27%, w produkcji maszyn i urządzeń - o 26,4%, mebli - o 19,7%, metali - o 19%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 18,4%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 17,2%, wyrobów z metali - o 16,5%" - czytamy w komunikacie.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem ub. roku, wystąpił w 4 działach, m.in. w produkcji wyrobów tytoniowych - o 8,1% oraz urządzeń elektrycznych - o 1,2%, podał Urząd.

Udział wartości produkcji działów przemysłu, w których odnotowano spadek w stosunku do maja ub. roku, wyniósł 93,8%, podano także.

"W porównaniu z kwietniem br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w maju br. odnotowano w 25 działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 109,1%, skóry i wyrobów skórzanych - o 91,4%, mebli - o 56%, urządzeń elektrycznych - o 37,6%, wyrobów tekstylnych - o 28,2%, odzieży - o 26,5%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 12,5%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 12,4%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 10,1%. W działach tych obserwowano znaczne obniżenie produkcji sprzedanej w kwietniu w porównaniu z marcem br." - czytamy dalej.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem br., wystąpił w 9 działach, podano także.

Dodaj ofertę pracy