biester
Wiadomości
Lanxess   PA   recykling  

Nowe Durethany z odpadów

LANXESS do produkcji swoich tworzyw termoplastycznych i materiałów kompozytowych w coraz większym stopniu wykorzystuje surowce pochodzące z recyklingu. – Chcemy pomóc w przestawieniu się z modelu, w którym ludzie wyrzucają wszystko do śmieci, na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Naszym celem jest sprawić, aby coraz więcej naszych tworzyw sztucznych było produkowanych w zrównoważony sposób, tak aby nasz rozwój był mniej uzależniony od wykorzystywania ograniczonych zasobów. Pragniemy zmniejszyć nasz ślad węglowy i chronić środowisko – wyjaśnia dr Günter Margraf, globalny menedżer produktu w jednostce High Performance Materials (HPM).

Durethan ECOBKV30H2.0, ECOBKV35H2.0 i ECOBKV60XF to najnowsze przykłady produktów wytwarzanych zgodnie z tą strategią. Włókna z recyklingu produkowane z odpadów szklanych stanowią odpowiednio 30 proc., 35 proc. i 60 proc. masy tych trzech nowych poliamidów 6. Ecocycle, niezależna firma kontrolna, zbadała ilość materiału pochodzącego z recyklingu w każdym z tych produktów oraz długoterminowe wykorzystanie strumienia odpadów szklanych przy użyciu metody bilansu masy i przyznała im certyfikat ecoloop zgodnie z normą ISO 14021:2016. Szkło pochodzi z odpadów pozostałych po produkcji włókna szklanego (recykling poprodukcyjny).

 

Metoda bilansu masy przynosi korzyści przetwórcom

 

Metoda bilansu masy wywodzi się z inicjatywy zapoczątkowanej przez organizację non profit Ellen MacArthur Foundation i jest wykorzystywana przez firmy na całym świecie, w tym przez wielu producentów tworzyw sztucznych, w przypadku chemicznego recyklingu odpadów poprodukcyjnych i poużytkowych. W ramach tej metody surowce pochodzące z recyklingu są uwzględniane w produkcji wraz z powszechnie stosowanymi w innych przypadkach surowcami petrochemicznymi lub mineralnymi, a następnie arytmetycznie przypisywane do produktu końcowego. Podstawowa zasada jest podobna jak w przypadku sposobu, w jaki przyjazna dla środowiska energia elektryczna lub gaz są wprowadzane do sieci energetycznej lub gazowej. Ilość energii wytwarzanej w sposób zrównoważony w sieci energetycznej rośnie wraz z zapotrzebowaniem, chociaż fizyczne rozróżnianie źródeł energii na poziomie pojedynczego gospodarstwa domowego nie jest możliwe. Jednym z punktów przemawiających na korzyść metody bilansu masy jest fakt, że właściwości produktu końcowego, takiego jak poliamid wzmocniony włóknem z odpadów szklanych poddanych recyklingowi, są takie same jak właściwości materiału pierwotnego. Innymi słowy, zastosowanie tej metody nie oznacza rezygnacji z jakichkolwiek właściwości produktu. – Oznacza to, że wtryskarka może przetwarzać materiały przy użyciu istniejących rozwiązań, tak jak w przypadku produktu konwencjonalnego. Jednocześnie zapewnione są korzyści płynące ze zrównoważonego rozwoju w przypadku certyfikowanego produktu – wyjaśnia  dr Günter Margraf.

 

Koncentracja na zastosowaniach w przemyśle motoryzacyjnym

 

Głównym odbiorcą HPM w przypadku trzech nowych materiałów jest przemysł motoryzacyjny. – Na przykład Durethan ECOBKV60XF ma wyjątkową wytrzymałość i sztywność, co sprawia, że nadaje się do produkcji elementów konstrukcyjnych, takich jak przody, wsporniki łożysk pedałów oraz słupki A, B i C, a także lekkie podstawy akumulatorów do pojazdów elektrycznych – dodał dr Günter Margraf.

 

Poliamid 6 o mniejszym śladzie węglowym w fazie rozwoju

 

HPM zamierza stopniowo zwiększać liczbę produktów ECO certyfikowanych zgodnie z metodą bilansu masy. Planuje na przykład wprowadzenie na rynek nowego poliamidu 6 o zawartości włókien szklanych na poziomie 30 proc. i mniejszym śladzie węglowym. Kaprolaktam niezbędny do produkcji tego bardziej ekologicznego poliamidu będzie pozyskiwany w drodze wyboru surowców petrochemicznych, które pomogą to zapewnić.

 

Włókna z odpadów szklanych – cenny towar

 

Obecnie HPM nie wykorzystuje włókien z odpadów szklanych pochodzących z wycofanych z eksploatacji komponentów (tzw. recykling poużytkowy), ale postrzega je jako szczególnie ekologiczny surowiec do wykorzystania w produkcji nowych włókien szklanych. Zapewniają przecież podobne korzyści jak zbiórka pojemników szklanych w gospodarstwach domowych i ich recykling, które to działania są z powodzeniem podejmowane już od dłuższego czasu. Odpady szklane topią się w niższych temperaturach niż surowce wykorzystywane do produkcji włókien szklanych. Dzięki temu możliwe jest zaoszczędzenie energii, a tym samym zmniejszenie emisji CO2. – Wykorzystywanie odpadów szklanych zmniejsza także zużycie zasobów, ponieważ pozwala zaoszczędzić surowce szklane – mówi dr Günter Margraf. – Oznacza to również, że nie ma potrzeby utylizacji tych odpadów.

Dodaj ofertę pracy