biester
Wiadomości

Krakchemia: kolejna decyzja KAS

Nie kończy się serial potyczek Krakchemii z administracją skarbową. Spółka otrzymała właśnie kolejną decyzję.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie utrzymał decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Krakowie o wysokości podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2015 r.

Przypomnijmy, iż chodzi o kwotę 8.815 tys. PLN plus odsetki.

Spółka, opierając się m.in.  na stanowisku doradcy podatkowego, nie zgadza się z podejściem wyrażonym w decyzji organu drugiej instancji. Spółka zamierza podjąć niezwłocznie dalsze czynności prawne celem obrony swojego stanowiska, wnosząc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Spółka informuje, że ww. decyzja organu drugiej instancji jest wykonalna.

Dodaj ofertę pracy