biester
Wiadomości

Szacunkowe przychody KGL za 1H 2020

Wzrosły przychody z produkcji opakowań, spadły z dystrybucji. Grupa KGL SA idzie wyraźnie w kierunku produkcyjnym.

Spółka informuje, że według szacunkowych ustaleń w pierwszym półroczu 2020 r. Grupa KGL wypracowała łącznie ok. 183,7 mln zł przychodów z działalności operacyjnej. Przychody Grupy KGL w analizowanym okresie były o ok. 9% niższe niż w analogicznym okresie w 2019 r.

Spadek przychodów w I H 2020 r. został odnotowany wyłącznie w segmencie działalności dystrybucyjnej i był odzwierciedleniem przede wszystkim aktualnej niskiej ceny ropopochodnych surowców bazowych. Spółka w segmencie dystrybucji nie odnotowała utraty rynku ani spadku liczby klientów.

W segmencie produkcji opakowań Grupa KGL odnotowała wzrost wartości przychodów (w I H 2020 r. - 106,7 mln zł, co sanowi wzrost o ok. 5% w stosunku do I H 2019 r.). Co więcej segment ten umocnił się w strukturze globalnych przychodów Spółki (w tym segmencie KGL generuje już 58% swoich przychodów). Produkcja opakowań jest obecnie dominującym segmentem działalności Emitenta. Wzrostowi działalności produkcyjnej Spółki sprzyja utrzymująca się koniunktura w przemyśle opakowań (w szczególności w sektorze żywności, w którym dominującą pozycję od wielu lat zajmują opakowania z tworzyw sztucznych). Wzrostowi działalności produkcyjnej Spółki sprzyja utrzymująca się koniunktura w przemyśle opakowań (w szczególności w sektorze żywności, w którym dominującą pozycję od wielu lat zajmują opakowania z tworzyw sztucznych).

Istotny wpływ na wielkość przychodów w I H 2020 w segmencie dystrybucji miała także epidemia COVID-19 i związana z tym niepewność, a co za tym idzie spadek aktywności biznesowej na rynku przetwórców granulatu, Wielu kontrahentów KGL przetwarza i dostarcza surowiec dla sektorów dotkniętych (lub mogących być dotkniętymi) negatywnymi skutkami panującej pandemii.

Dodaj ofertę pracy