biester
Wiadomości
KGL  

KGL: nowa duża umowa

Korporacja KGL zawarła właśnie umowę rozszerzającą dotychczasową współpracę z Mondelez International Europe z siedzibą w Szwajcarii na dostawy opakowań z tworzyw.

Zawarta umowa ma charakter porozumienia ramowego i określa zasady kontynuacji współpracy w zakresie dostaw opakowań do zakładów produkcyjnych Mondelēz zlokalizowanych na terenie Polski i Litwy. KGL jest wieloletnim dostawcą opakowań dla Mondelēz,

Umowa obowiązywać będzie do końca 2022 r. z intencją jej dalszego przedłużania. Wartość sprzedaży opakowań Grupy KGL realizowanych dla Mondelēz w ramach dotychczasowej współpracy, w każdym z ostatnich dwóch lat obrotowych, przekraczała 10% wartości sprzedaży Grupy KGL.

Ponadto, w ramach zawartej Umowy ramowej postanowiono, że dotychczasowa współpraca zostanie rozszerzona o dostawy nowych rodzajów opakowań dla kolejnego zakładu Mondelēz zlokalizowanego na terenie Polski. Dotychczas dostawy opakowań do wskazanego wyżej zakładu realizowane były przez podmiot konkurencyjny wobec KGL. Umowa przewiduje, że w tym nowym obszarze KGL będzie dostarczał opakowania przez okres trzech lat (tj. 2021-2023) z intencją dalszego wydłużenia współpracy.

Zarząd Spółki szacuje, że w wyniku realizacji zamówień określonych w Umowie, łączne przychody z tego tytułu wyniosą około 80 mln zł, w tym ok. 65 mln zł stanowić będą łączne przychody z tytułu kontynuacji dotychczasowej współpracy na kolejne 2 lata, a ok. 15 mln zł to łączne przychody z tytułu rozszerzenia współpracy o dostawy opakowań do nowego zakładu produkcyjnego w okresie 3 lat.

KGL przypomina, że Mondelēz International Inc. (dawniej Kraft Foods Inc.) to globalny koncern spożywczy zajmujący się wytwarzaniem produktów żywnościowych. Mondelēz posiada w Polsce siedem zakładów produkcyjnych -w Cieszynie, Płońsku i Jarosławiu (produkcja ciastek), Jankowicach i Bielanach Wrocławskich (produkcja czekolady) oraz dwa zakłady w Skarbimierzu (produkcja czekolady i gumy do żucia). Współpraca KGL z Mondelēz ma charakter długoterminowy, a dostawy w dużej skali realizowane są już od kilkunastu lat.

Opakowania dostarczane przez KGL do Mondelēz spełniają najwyższe normy jakościowe i środowiskowe oraz wpisują się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Wszystkie opakowana dla Mondelēz są produktami mono-materiałowymi (PP i PET) zdolnymi do poddania się pełnemu recyklingowi po użyciu. Rozpoczęcie długoterminowej współpracy w zakresie dostaw opakowań do kolejnego zakładu produkcyjnego Mondelēz stanowi istotne zwiększenie skali współpracy miedzy podmiotami i jest potwierdzeniem wysokich standardów produktów oferowanych przez Grupę  KGL S.A.

Przy okazji warto podać, iż KGL zawarło aneks do umowy przejęcia zakładu produkcyjnego Szymanowicza, na mocy którego jego strony przedłużają datę zawarcia Umowy Przyrzeczonej do dnia 18 grudnia 2020 r.

Powodem przesunięcia terminu zawarcia Umowy Przyrzeczonej są względy formalne związane z kompletacją dokumentacji umożliwiającej zawarcie Umowy. Struktura jak również kwota transakcji nie uległy zmianie.

Dodaj ofertę pracy