biester
Wiadomości

Wspólny głos producentów i handlu ws. organizacji sytemu depozytowego w Polsce

19 października br. organizacje skupiające producentów z różnych branż oraz handel wypracowały wspólne stanowisko w zakresie ramowych założeń systemu depozytowego w Polsce. Stanowi on niezbędne uzupełnienie przyszłego systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, konieczne - zdaniem przedsiębiorców - do osiągnięcia zakładanych w dyrektywie UE poziomów odzysku i recyklingu opakowań jednorazowego użytku.

Przedstawione w ramach wspólnego stanowiska postulaty bazują na doświadczeniach krajów, które dotąd wprowadziły systemy depozytowe oraz na specyfice polskiego rynku detalicznego.

 

Wśród najważniejszych z nich należy wymienić:

 • w zakresie opakowań jednorazowych po napojach powinien powstać jeden, powszechny i obowiązkowy dla wprowadzających system depozytowy;
 • system       powinien     być       transparentny,       zorganizowany       przez       przedsiębiorców, a operatorem  winna  zostać  organizacja  powołana  wyłącznie  do  tego  celu,  działająca w formule non-for-profit;
 • operator powinien ponosić koszty finansowania obsługi systemu.

Takie postulaty wynikają z faktu, że mechanizm Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta nie jest celem biznesowym, a narzędziem realizacji obowiązków w zakresie zbiórki i zagospodarowania odpadów opakowaniowych.

 

Ponadto wspólne stanowisko podkreśla, że:

 • w przypadku handlu, konieczne jest przyjęcie elastycznego, ale bardzo czytelnego mechanizmu dobrowolnego uczestnictwa w systemie, by zagwarantować wszystkim rodzajom placówek handlowych konkurencyjność i równe warunki udziału;
 • system depozytowy powinien obejmować butelkę PET, dla której ustalone zostały bardzo wysokie cele w zakresie poziomu zbiórki w celu przekazania do recyklingu. W przypadku innych frakcji opakowań konieczne jest poznanie wyników dogłębnej analizy dotyczącej kosztów oraz efektywności zbiórki w obecnym systemie z uwzględnieniem korzyści i zagrożeń, wynikających z ewentualnego obowiązkowego włączenia ich do zbiórki w systemie depozytowym w przyszłości;
 • kwestia automatyzacji zbiórki powinna pozostać poza zakresem regulacji państwowej i wynikać z rzeczywistych potrzeb rynku, koniecznych do sprawnego działania systemu; o możliwej automatyzacji zbiórki decydować powinny podmioty zaangażowane w operacyjną działalność systemu, tj.: operator systemu i jednostki handlowe, jako podmioty prowadzące zbiórkę.

Organizacje, które podpisały wspólne stanowisko, nalegają by wprowadzenie systemu depozytowego zostało uregulowane w ramach reformy obowiązującego prawa, w zakresie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, w postaci ramowych zapisów ustawowych.

 

Podpisano:

 • Andrzej Gantner, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
 • Krzysztof Baczyński, Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK
 • Bartłomiej Morzycki, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego „Browary Polskie”
 • Karol Stec, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji
 • Maciej Ptaszyński, Polska Izba Handlu
 • Barbara Groele, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
 • Stanisław Bizoń, Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy
 • Rajmund Paczkowski, Federacja Gospodarki Żywnościowej RP
 • Marcin Nowacki, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
 • Marek Kowalski, Federacja Przedsiębiorców Polskich

 

Komentarz Redakcji: gdzie są organizacje przemysłu tworzyw w Polsce? Dlaczego zabrakło ich głosu w tak kluczowej sprawie? Chyba nikt ich nie dostrzega...

Dodaj ofertę pracy