biester
Wiadomości
KGL  

KGL dopięła przejęcie Szymanowicza

Ostatecznie za 30 mln Korporacja KGL kupiła zakład produkujący opakowania głównie dla mleczarstwa zlokalizowany w Czosnowie.

Spółka podała, że źródłem finansowania transakcji były środki własne oraz finansowanie bankowe. O pozyskaniu kredytu inwestycyjnego z Santander Bank Polska w wysokości 25 mln zł KGL informowała w październiku.

"W ramach przejmowanych aktywów infrastruktura grupy KGL wzbogaciła się o dodatkowe 10 tys. m kw. powierzchni hal i magazynów, 2 linie do ekstruzji folii PET, 1 linię do termoformowania, 1 linię do rozdmuchu oraz 7 wtryskarek. Przejmowana infrastruktura przeznaczona jest do produkcji folii PET oraz opakowań dedykowanych segmentowi mięsnemu, mleczarskiemu i HoReCa (takich jak: tacki MAP, butelki, nakrętki, kubki i wiaderka), a także silos na surowce oraz inne obiekty" - podsumowała spóka.

Jak informuje spółka, zawarcie niniejszej umowy wpisuje się w szerokie działania prowadzące do rozszerzenia skali działalności produkcyjnej w segmencie produktów dla mleczarstwa. Spółka podjęła dotychczas już szereg działań prowadzących do zwiększenia aktywności biznesowej w obszarze produkcji opakowań dla segmentu mleczarskiego, w tym :

W 2019 r. Emitent uruchomił dwie linie do termoformowania dostosowane do produkcji opakowań dedykowanych produktom mleczarskim. Urządzenia są dedykowane do produkcji kubków (w tym także dla produktów mleczarskich takich jak jogurty, serki, etc.).

W 2018 r. Emitent uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ponad 8 mln zł na projekt "Opakowania dla sektora przemysłu mleczarskiego na bazie recyklatów poliestrów". W ramach projektu, Spółka opracowuje technologię przemysłowego wykorzystania opakowań wyprodukowanych w 100% z recyklatów (płatka po butelkach PET) w branży mleczarskiej.

Przejęcie infrastruktury umacnia zdolności produkcyjne KGL (w tym w segmencie mięsnym), a także, co istotniejsze, wzbogaci kompetencje w nowych obszarach rynku (opakowania dla segmentu mleczarskiego). Wraz z nabywanymi rzeczowymi aktywami trwałymi, KGL pozyskała szeroki know-how, wiedzę fachową z zakresu produkcji opakowań dla przemysłu mleczarskiego, a także tajemnice przedsiębiorstwa, informacje i dane biznesowe oraz szerokie doświadczenia zatrudnionej tam kadry pracowniczej. Pozyskane aktywa umożliwiają poszerzenie portfolio produktowego Spółki, dzięki czemu oferta staje się bardziej kompleksowa i konkurencyjna (także dla obsługiwanych już kontrahentów, w odniesieniu do których KGL dostrzega potencjał rozszerzenia zakresu współpracy).

Dodaj ofertę pracy