biester
Wiadomości

Podatek od tworzyw od stycznia 2021

Za chwilę Święta i Nowy Rok, a później wielka niewiadoma...

Rada Unii Europejskiej wprowadza od stycznia 2021 r. tzw. podatek od plastiku. Za każdą tonę wytworzonych i nie poddanych recyklingowi opakowań z tworzyw sztucznych trzeba będzie zapłacić do unijnej kasy 800 euro.

Decyzją Rady UE nr 2020/2053 z 14 grudnia 2020 r. od 1 stycznia przyszłego roku wprowadzony zostaje tzw. Plastix Tax, czyli opłata od tej części opakowań wytworzonych w kraju członkowskim, która nie została poddana recyklingowi. Celem tej regulacji jest pozyskanie dodatkowego źródła środków własnych dla budżetu Unii na walkę ze skutkami COVID-19.

Opłata wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r. i ma mieć charakter retroaktywny, czyli nawet jeśli poszczególne kraje członkowskie będą zwlekać z przyjęciem unijnej Decyzji, to z chwilą, gdy to nastąpi, opłata naliczy się automatycznie od początku 2021 r. Wynosić on będzie 800 euro za każdą tonę opakowań z tworzyw sztucznych wytworzonych i niepoddanych recyklingowi, a metody obliczenia obu wielkości (wytworzonej i zrecyklowanej) określi w oparciu o Dyrektywę 94/62/WE rozporządzenie Rady ustanawiające środki wykonawcze dla Decyzji.

Polsce przyznano ryczałtową zniżkę w wysokości 117 mln euro – o tyle będziemy mogli pomniejszyć należną daninę, zaś wszystko ponad tę kwotę trafi do unijnego budżetu. Decyzję o redystrybucji tej opłaty poprzez krajowe systemy Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów regulacja unijna pozostawia w gestii krajów członkowskich zakładając, że wykorzystają one ten mechanizm jako „zachętę do zmniejszenia zużycia jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych oraz promowania recyklingu i gospodarki o obiegu zamkniętym”.

Na razie z wejścia podatku cieszą się recyklerzy, choć na dobrą sprawę, nie wiadomo z czego, bo nikt nie wie, jak nowy podatek będzie funkcjonował w rzeczywistości. I kiedy rozpocznie się jego naliczanie. Pandemia przyniosła paliwo do rozwoju kilku segmentów produkcji opakowań z tworzyw – nowy podatek może się walnie przyczynić do stłumienia tej koniunktury. Przed branżą mało optymistyczna sekwencja zdarzeń:

  • Ciąg dalszy spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią
  • Plastix Tax
  • Brexit
  • Dyrektywa SUP (single use plastics).
Dodaj ofertę pracy