biester
Wiadomości

Krakchemia: niekorzystny wyrok WSA

Krakowski Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę złożoną przez spółkę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie utrzymał decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Krakowie o wysokości podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2015 r.

Przypomnijmy, iż chodzi o kwotę 8.815 tys. PLN plus odsetki.

Spółka, opierając się m.in. na stanowisku doradcy podatkowego, nie zgadza się z wyrokiem WSA. Spółka zamierza podjąć niezwłocznie dalsze czynności prawne celem obrony swojego stanowiska, wnosząc skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wykonalność decyzji została wstrzymana na mocy postanowienia z dnia 25 września 2020 r

Przypomnijmy, iż w ramach kontroli za rok 2014 zaległość podatkowa w podatku VAT Krakchemii określona decyzją tego samego urzędu wynosi 15.791 tys. PLN. Do kwoty tej należy doliczyć odsetki.

Natomiast w ramach kontroli podatku VAT za okres marzec-grudzień 2013 do dopłaty przypada kwota 16.314 tys. PLN. Do kwoty tej należy doliczyć odsetki.

Dodaj ofertę pracy