KGL_new
Wiadomości

TOMRA i Borealis rozwijają recykling mechaniczny

Dzięki współpracy firm TOMRA i Borealis w niemieckim Lahnstein powstaje jeden z najbardziej zaawansowanych na świecie zakładów mechanicznego recyklingu odpadów komunalnych z tworzyw sztucznych. To ważny krok w rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym dla tworzyw sztucznych.

Sortujący poużytkowe odpady z tworzyw sztucznych zakład demonstracyjny będzie produkował gotowe do wprowadzenia na rynek mieszanki granulatów polimerowych. Przedsiębiorstwa działające na rynku przetwarzania surowców będą mogli uzyskać materiały do kwalifikacji i akceptacji już na początku 2021 r.

Nasza inwestycja to dopiero zapowiedź możliwości pojawiających się w momencie, gdy kluczowi uczestnicy łańcucha wartości łączą siły, aby wywrzeć znaczący wpływ na rynek – mówi Volker Rehrmann, wiceprezes zarządu i dyrektor ds. gospodarki o obiegu zamkniętym w firmie TOMRA. – Po niedawnym uruchomieniu nowego Działu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym widzimy wyraźnie, jak dużą rolę w dążeniu do zrównoważonej przyszłości odgrywa gospodarka odpadami. Jesteśmy dumni, że zainicjowaliśmy projekt stworzenia jednego z najbardziej zaawansowanych zakładów mechanicznego recyklingu odpadów polimerowych. Pewne jest, że w nadchodzących latach transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym przyspieszy – nasz projekt doskonale wpisuje się związane z tym wyzwania. Cieszymy się, że będziemy częścią tej pionierskiej inicjatywy.

Inwestycja jest wspólnym przedsięwzięciem firm TOMRA, Borealis i Zimmerman. Borealis wnosi swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie innowacji, recyklingu i kompandowania. TOMRA przekazuje swoje kompetencje dostawcy rozwiązań technologicznych, specjalistyczną wiedzę, a także doskonałą znajomość procesów i rynku, które umożliwiają rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym dzięki zastosowaniu zaawansowanych systemów zbierania i sortowania. Z kolei Zimmerman posiada doświadczenie w sortowaniu wielu rodzajów odpadów, w tym tworzyw sztucznych i w ramach projektu jest odpowiedzialna za efektywne funkcjonowanie zakładu oraz jakość produktów.

Zakład oparty jest na zasadach stworzonej przez Borealis platformy EverMinds™, która ma na celu wprowadzanie innowacji w dziedzinie obiegu tworzyw sztucznych poprzez współpracę – wyjaśnia Lucrèce Foufopoulos, wiceprezes zarządu ds. poliolefin, innowacji i technologii oraz rozwiązań w zakresie gospodarki cyrkularnej w firmie Borealis. – Najwyższej jakości materiały z recyklingu nadające się do bardzo wymagających zastosowań, produkowane dla odbiorców korporacyjnych i przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem surowców, to wkład Borealis w wykorzystanie tworzyw sztucznych w sposób bliższy zasadom gospodarki o obiegu zamkniętym.

Nowoczesny obiekt przetwarza zarówno sztywne, jak i elastyczne odpady z tworzyw sztucznych pochodzące z gospodarstw domowych. W odróżnieniu od wielu istniejących zakładów recyklingu, będzie dostarczać zaawansowane rozwiązania niezbędne w przypadku wymagających zastosowań tworzyw sztucznych w różnych gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle motoryzacyjnym i branży produktów konsumenckich. Dzięki wysokiemu stopniowi czystości, niskiemu poziomowi zapachu, wysokiej konsystencji produktu i jasnym frakcjom kolorystycznym, polimery z recyklingu klasy Borcycle™ M spełnią wymagania jakościowe klientów. 

– W P&G produkujemy opakowania z myślą o ich „kolejnym życiu”, aby przyczynić się do stworzenia doskonalszej gospodarki o obiegu zamkniętym. Aby umożliwić branży realizację tej wizji, musimy zwiększyć dostawy wysokiej jakości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Innowacyjne podejście firm TOMRA i Borealis pokazuje możliwość stopniowej zmiany zarówno ilości, jak i jakości PCR dostępnych dla naszych marek – mówi Gian De Belder, dyrektor techniczny ds. badań i rozwoju zrównoważonych opakowań w firmie Procter & Gamble (P&G). – Może nam to pomóc osiągnąć cel wyznaczony na rok 2030, jakim jest zmniejszenie zużycia czystego tworzywa sztucznego w opakowaniach o 50%, czyli 300 tys. ton rocznie. Wczesne testy materiału wyglądają bardzo obiecująco.

Zadaniem zakładu demonstracyjnego jest dostarczenie materiału odbiorcom korporacyjnym i firmom zajmującym się przetwarzaniem w celu kwalifikacji, akceptacji i potwierdzenia, że oferowane produkty sprawdzą się w ich bardzo wymagających zastosowaniach. Techniczny sukces projektu to ważny krok w kierunku stworzenia nowoczesnego zakładu recyklingu na skalę komercyjną. 

Do 2025 roku chcemy zmniejszyć udział pierwotnych tworzyw sztucznych na bazie surowców kopalnych do 50 procent, m.in. poprzez zwiększenie udziału tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do ponad 30 procent w skali globalnej. Jednym z głównych wyzwań związanych z większą liczbą opakowań produkowanych w oparciu o zasady gospodarki o obiegu zamkniętym jest dostępność wysokiej jakości tworzyw sztucznych z recyklingu, które mogą być stosowane w opakowaniach naszych marek – komentuje Thorsten Leopold, dyrektor ds. międzynarodowej technologii opakowań produktów Home Care w firmie Henkel. - Bardzo się zatem cieszymy, że projekt umożliwia współpracę trzech ekspertów posiadających doświadczenie związane z całym łańcuchem wartości, którzy mają ambicję osiągnięcia zupełnie nowej jakości w dziedzinie mechanicznego recyklingu.

Dodaj ofertę pracy