biester
Wiadomości
KGL  

NCBiR dofinansuje KGL

Korporacja KGL chce rozpocząć produkcję opakowań z folii spienionej.

Dziś, czyli 10.02 Spółka powzięła informację, że złożony przez Spółkę w maju ubiegłego roku wniosek o przyznanie dofinansowania do projektu "Opakowania z polipropylenowej folii spienionej przeznaczone do dań na wynos" (dalej "Projekt"), w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 3.1/ poddziałanie 1.1.1,został rozpatrzony pozytywnie. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej "NCBiR") postanowiło wybrać Projekt do dofinansowania.

Całkowity koszt Projektu wynosi: 9 012 466,30 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 5 084 833,11 zł

Rekomendowana przez NCBiR kwota dofinansowania: 5 084 833,11 zł

 

W opinii Zarządu Spółki, dofinansowanie projektu jest potwierdzeniem ze strony NCBiR innowacyjnego charakteru produktów opakowaniowych, które będą produkowane przez Spółkę jako efekt Projektu. Dofinansowanie Projektu jest dużym wsparciem dla Spółki, które umożliwi kontynuacje badań i prac wdrożeniowych nowoczesnych rozwiązań i technologii produkcji przeznaczonych dla sektora spożywczego.

Dodaj ofertę pracy