KGL_new
Wiadomości
VAT  

Więzienie za VAT przekręty w tworzywach

ąd Okręgowy w Warszawie wymierzył kary bezwzględnego pozbawienia wolności siedmiu mężczyznom, oskarżonym o popełnianie przestępstw vatowskich. Oskarżeni wystawili nierzetelne faktury dot. fikcyjnego obrotu granulatem tworzyw sztucznych, opiewające na 25 mln zł. Straty Skarbu Państwa wyniosły 3,8 mln zł.

Wyrok zapadł 28 stycznia 2021 r., o czym poinformował rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Marcin Saduś. To właśnie ta jednostka skierowała w czerwcu 2020 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko 7 osobom, którym zarzucono popełnienie przestępstw związanych z wystawianiem nierzetelnych faktur VAT na kwotę, która stanowiła tzw. zbrodnię fakturową.

Prokurator oskarżył te osoby także o pranie brudnych pieniędzy składanie fałszywych oświadczeń podatkowych. Przestępstw dokonywano przy transakcjach związanych ze sprzedażą granulatu tworzyw sztucznych (granulatów polimerowych), a także prania brudnych pieniędzy.

Bez możliwości warunkowego zawieszenia

Jak przekazał prok. Saduś, sąd wymierzył dwóm oskarżonym, „którzy mieli wiodąca rolę w przestępczym procederze”, kary po 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywny w wymiarze 100 tysięcy złotych. Kolejny z oskarżonych został skazany na 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a pozostałym czterem kary od roku do roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywny.

– Żadna z kar nie podlega warunkowemu zawieszeniu jej wykonania. Orzeczenie sądu jest potwierdzeniem skutecznego zwalczania przez prokuratorów tzw. mafii vatowskich – stwierdził prok. Saduś.

Prokuratura Regionalna w Warszawie przekazała, że skazani mężczyźni zajmowali się wystawianiem nierzetelnych faktur na rzecz konkretnych podmiotów gospodarczych, które miały skupować granulat tworzyw sztucznych od określonej spółki. – Tymi fakturami oskarżeni posługiwali się, ujmując je w rejestrach zakupów VAT składanych Naczelnikom Urzędów Skarbowych w Warszawie oraz w Siemiatyczach – podał prok. Saduś.

Prawie 4 mln złotych strat Skarbu Państwa

Jeden z głównych oskarżonych, który prowadził własną działalność gospodarczą i był członkiem zarządu pewnej spółki, prowadził dokumentację księgową, z której wynikało, że nabywa granulat od innych spółek, które miały być pierwszymi krajowymi nabywcami towaru pochodzącego rzekomo z rynku litewskiego oraz słowackiego. W rzeczywistości opisywane przez niego zagraniczne spółki nie sprzedawały granulatu, a jedynie wystawiały faktury sprzedażowe by umożliwić oskarżonym dalszy „obrót” fikcyjnym towarem i wystawianie nierzetelnych faktur.

– W deklaracjach wskazywano podatek należny, niezasadnie pomniejszony o podatek VAT. W wyniku działań oskarżonych doszło do wystawienia poświadczających nieprawdę faktur na kwotę blisko 25 mln złotych, a działaniem tym spowodowano uszczuplenie podatku VAT w łącznej kwocie ponad 3 mln 800 tys. zł – podał prok. Saduś.

Proceder trwał od początku sierpnia 2016 roku do końca marca 2018 roku m.in. w Warszawie, Gdańsku i Siemiatyczach. Prokuratura udowodniła przed sądem, że sprawcy działali „wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz uczynili sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu”.

Dodaj ofertę pracy