biester
Wiadomości
KGL  

KGL: kolejne dofinansowanie

29 marca 2021 r. została podpisana umowa między KGL a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (dalej "NCBiR") na dofinansowanie do projektu "Opakowania z polipropylenowej folii spienionej przeznaczone do dań na wynos" (dalej "Projekt"), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/ poddziałanie 1.1.1.

Całkowity koszt Projektu wynosi: 9 012 466,30 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 5 084 833,11 zł

Przyznana przez NCBiR kwota dofinansowania: 5 084 833,11 zł

Umowa określa zasady udzielenia przez NCBiR dofinansowania realizacji Projektu polegającego na produkcji innowacyjnego charakteru produktów opakowaniowych z polipropylenowej folii spienionej, które będą stanowiły ważną część oferty KGL przyjaznej środowisku oraz prawa i obowiązki stron z tym związane.

Okres realizacji ww. projektu obowiązuje do 30 września 2023 r.

Dodaj ofertę pracy