biester
Wiadomości

Grupa Azoty kończy produkcję POM

Grupa Azoty podjęła decyzję w sprawie planowanego zaprzestania kontynuowania działalności w zakresie biznesu polioksymetylenu, nie później niż do 31 sierpnia 2021 r.

– Przeprowadzona analiza wskazuje na brak efektywności ekonomicznej biznesu POM w dającej się przewidzieć perspektywie, co jest wskazaniem do zaprzestania kontynuowania działalności zakresie POM w segmencie Tworzywa i zbycia wybranych aktywów biznesu POM – czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży zewnętrznej produktów biznesu POM w 2020 roku wyniosły 54,1 mln zł i stanowiły 0,5 proc. przychodów Grupy Azoty.

– Planowane zaprzestanie produkcji POM będzie miało wpływ na ograniczenie całkowitej emisji CO2 spółki. Decyzja o planowanym zaprzestaniu kontynuowania działalności w zakresie biznesu POM nie będzie miała wpływu na pozostałą działalność prowadzoną przez segment Tworzywa – czytamy dalej.

Dodaj ofertę pracy