KGL_new
Wiadomości
Lanxess  

Lanxess: belka czołowa dla Chińczyków

Chiński producent samochodów Geely wybrał dostawcę elementu konstrukcyjnego bel¬ki czołowej – zostanie nim specjalistyczny koncern chemiczny LANXESS. Ten innowacyjny element znajdzie zastosowanie w nowym modelu samochodu osobowego, który wkrótce trafi na rynek. Koncepcja projektowa komponentu opiera się na najnowocześniejszym rozwią¬zaniu hybrydowym, wykraczającym poza tradycyjną kwadratową czy prostokątną strukturę belki czołowej.

Dolne mocowanie chłodnicy wykonano z blachy, natomiast złożony górny element skonstruowano przy użyciu stabilizowanego termicz­nie materiału o wysokim stopniu wypełnienia Durethan BKV50H2.0 EF, który świetnie nadaje się do elementów strukturalnych wymaga­ją­cych dużej sztywności i wytrzymałości. Całkowicie plastikowa górna sekcja spełnia liczne wymogi związane z tą wieloelementową częścią konstrukcji. Koncepcja ta potwierdza kompetencje LANXESS w zak­resie rozwiązań hybrydowych w lekkich konstrukcjach samochodo­wych i korzyści płynące z wykorzystania materiału termoplastycznego o wysokim współczynniku sprężystości - jak Durethan BKV50H2.0 EF – jak również pozwala na redukcję kosztów.

 

Konkurencyjne środowisko

 

Specjaliści z Geely wybrali LANXESS jako dostawcę materiałów ze względu na wiedzę fachową w zakresie projektowania części oraz z uwagi na przydatność wytwarzanego przezeń poliamidowego Durethanu. – Zaprojektowanie plastikowego elementu konstruk­cyjnego i zapewnienie odpowiedniego materiału jednak nie wyczer­puje tematu. Ze względu na uwarunkowania rynkowe oraz oczeki­wania klientów, najważniejsze w rozwijaniu tego przedsięwzięcia było również zrozumienie wymagań i opracowanie różnych potencjalnych propozycji projektowych dla konstrukcji belki czołowej – opowiada Add Tsui, kierownik projektu w jednostce biznesowej zajmującej się materia­łami o wysokiej wydajności.

 

Materiał o wysokim współczynniku sprężystości

 

LANXESS projektuje tworzywa sztuczne tak, aby klienci mieli do dyspo­zycji komponenty o najwyższej wydajności, umożliwiające skutecz­ne działanie. W tym celu koncern stworzył linie produktów Pocan oraz Durethan EF i XF, czyli szeroką gamę zoptymalizo­wa­nych pod względem przepływu politereftalanów butylenu (PBT) oraz poliamidów PA6 i PA66. „EF” oznacza „EasyFlow” (łatwy przepływ), a „XF” - „XtremeFlow” (ekstremalny przepływ). Ponadto specjaliści LANXESS opracowali tworzywa termoplastyczne o wysokim współ­czyn­niku sprężystości, w przypadku których zawartość włókna szkla­nego wynosi co najmniej 50%. Produkty te charakteryzują się nie­zwyk­le wysoką sztywnością i wytrzymałością. Mimo dużej zawartości wypełniaczy można je przetwarzać równie łatwo i wydajnie jak porów­ny­walne materiały standardowe. – Inteligentne materiały przynoszą liczne korzyści w zakresie projektowania i produkcji, zapewniając projek­tantom zupełnie nowe możliwości – dodaje Wei Lin, menedżer ds. kluczowych klientów w LANXESS.

 

Wsparcie w projektowaniu komponentów i walidacji części

 

Oprócz zaawansowanych technologicznie tworzyw termoplas­tycz­nych LANXESS oferuje rozległą wiedzę i doświadczenie, a także naj­no­wocześniejsze metody projektowania i symulacji oraz ewaluację i testowanie części. Eksperci LANXESS, wykorzystując inżynierską wiedzę, aktywnie przyczyniają się do rozwoju projektów klientów. HiAnt, zintegrowany pakiet serwisowy dla lekkich rozwiązań, powstał specjalnie po to, by wspomóc naszych klientów w osiąganiu maksy­mal­nej wydajności przy jednoczesnej minimalizacji masy. Przy opty­mal­nym projektowaniu matematyczne metody symulacji są znakomi­tym narzędziem - przydatnym do opracowywania i ulepszania części oraz dostarczającym dość dokładnych informacji o zachowaniu części. Jednak w przypadku ostatecznej walidacji ich funkcjonalności nadal konieczne jest przeprowadzanie praktycznych testów na proto­ty­pach. Z tego powodu większość producentów oryginalnego sprzętu (OEM - Original Equipment Manufacturer) zaleca odpowiednie rygo­rys­tyczne testy odbiorowe i specyfikacje. LANXESS dysponuje najno­wo­cześ­niejszym laboratorium testowym i odpowiednimi wyspecjalizo­wanymi pracownikami, jak również posiada wiele różnych obiektów testowych.

 

Geely Holding Group to globalna innowacyjna grupa technologiczna zajmująca się projektowaniem, badaniami i rozwojem, produkcją, sprzedażą oraz serwisem pojazdów, układów napędowych i kluczo­wych komponentów, a także usługami mobilnościowymi i technolo­giami cyfrowymi. Nowatorskie technologie obejmują nową energię, współdzieloną mobilność, sieci pojazdów i pojazdy autonomiczne, mikroczipy w pojazdach, satelity o niskiej orbicie oraz komunikację laserową, która kładzie podwaliny pod przyszłą ekologię mobilności wielowymiarowej.

 

Geely Holding z siedzibą w Hangzhou w Chinach zatrudnia dziś ponad 120 tys. pracowników na całym świecie. Jest właścicielem wielu marek, w tym Geely Auto, Volvo Cars, Polestar, Proton Cars, Lotus i London Electric Vehicle Company. Geely Holding jest też największym udzia­­łowcem Daimler AG i drugim największym udzia­łowcem Volvo AB.

Dodaj ofertę pracy