KGL_new
Wiadomości
Lanxess  

LANXESS i bp: zielone polimery

Koncern LANXESS, działający w bran¬ży chemii specjalistycznej oraz koncern energetyczny bp nawiązują strategiczne partnerstwo w celu wykorzystania surowców pochodzących ze źródeł funkcjonujących wedle zasad zrównoważonego rozwoju w produkcji zaawansowanych technologicznie tworzyw sztucznych. Począwszy od czwartego kwartału 2021 roku bp będzie dostarczać cyklo-heksan do zakładu produkcyjnego LANXESS w Antwerpii (Belgia). Zrównoważone pochodzenie surowców certyfikowane jest zgodnie z regulacjami ISCC Plus (Interna-tional Sustainability and Carbon Certification). Poprzez to partnerstwo obie organizacje, związane już wieloletnimi relacjami biznesowymi, chcą dokonać znacznego postępu w opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju produkcji tworzyw sztucznych.

– Przemysł chemiczny odgrywa ważną rolę w rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym i efektywnym zrównoważonym zarządzaniu. Aby sprostać globalnym wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu, w służbie naszym klientom stawiamy na kreatywne podejście do rozwiązań i współpracę. Z radością współdziałamy z LANXESS jako silnym partnerem z szerokim portfolio w zakresie surowców pozyskiwanych ze źródeł odnawialnych – podkreśla Wolfgang Stückle, wiceprezes BP ds. rafinacji i rozwiązań specjalnych na Europę i Afrykę. Do produkcji „zielonego” cykloheksanu bp wykorzys­tuje surowce pochodzenia biologicznego i biocyrkularne, np. olej rzepakowy i biomasę. 

– Wysokowydajne tworzywa sztuczne to rozwiązanie odpowiednie dla wielu produktów opartych na fundamencie zrównoważonego rozwoju, na przykład stosowanych w elekt­ro­mobilności. W dzisiejszych czasach również i te cenne materiały koniecznie trzeba produkować w sposób zrównoważony – dodaje Marcel Beermann, dyrektor ds. global­nych zakupów i logistyki w LANXESS. – W tym kontekście newralgiczne znaczenie ma wykorzystanie surowców biologicznych wraz z nowoczesnymi metodami recyk­lingu. Bardzo się cieszymy, że koncern bp staje się naszym strategicznym partnerem.

LANXESS jest prekursorem w wykorzystaniu cykloheksanu do produkcji poliamidu 6, wy­so­ko­wydajnego tworzywa sztucznego, które potrzebne jest głównie w przemyśle moto­ry­zacyjnym, jak również w przemyśle elektrycznym i produkcji towarów konsumpcyjnych.

Dodaj ofertę pracy