biester
Wiadomości
Lanxess  

Bezpieczeństwo pod maską

W odróżnieniu od większości konwencjonalnych barwników, Macro­lex Orange HT doskonale sprawdza się nie tylko w przypadku PA, lecz także innych popularnych plastików, takich jak poliwęglan (PC) lub polisulfid fenylenu (PPS), które ze względu na wysokie tempe­ra­tu­ry przetwarzania są zwykle trudne do barwienia. Nowy, bezhaloge­no­wy kolorant zapewnia konsekwentnie wysoką jakość i precyzję barwienia (dE ≤ 0,7), co jest szczególnie ważne w przypadku odcieni koloru pomarańczowego. Różnica koloru na poziomie dE<1 zwykle jest niedostrzegalna dla ludzkiego oka. Ponadto nowy „wysokonapię­cio­wy pomarańcz” LANXESS jest wydajny z perspektywy kosztowej dzięki wysokiej intensywności koloru.

 

– Nasze nowe produkty przetestowaliśmy już w rzeczywistych warun­kach. We współpracy z jednostką biznesową LANXESS High Perfor­man­ce Materials używaliśmy Macrolex Orange HT do barwienia mie­sza­nek w centrum technicznym tworzyw sztucznych w Dormagen, testując go pod kątem przydatności w przetwórstwie plastików – podkreśla dr Lars May, szef działu Application Technology Plastics w jednostce biznesowej LANXESS Polymer Additives.

Poza zastosowaniami wysokonapięciowymi Macrolex Orange HT można też stosować do barwienia innych wysokojakościowych pro­duk­tów z tworzyw sztucznych (np. obudów narzędzi czy urządzeń elektro­nicznych) oraz plastików technicznych do produkcji części zamiennych i strukturalnych pojazdów.

 

Kolor sygnałowy ostrzega o potencjalnym niebezpieczeństwie

 

Pojazdy o napędzie elektrycznym są w oczywisty sposób wystawione na wyższe napięcia i prądy niż samochody spalinowe. W obwodzie akumulatorów napięcia prądu stałego (DC) dochodzą do 400 V, a w obwo­dzie silnika występują napięcia prądu przemiennego (AC) do 1000 V, przy czym napięcia AC przekraczające 42 V i napięcia DC przekra­czające 60 V są już uważane za potencjalnie zagrażające życiu.

 

Z tego powodu komponenty napędu elektrycznego znajdujące się pod napięciem oznacza się jaskrawopomarańczowym kolorem – wtedy szybko i łatwo je zidentyfikować. W ten sposób nowy produkt Macrolex Orange HT pomaga zminimalizować ryzyko wypadków podczas obsługi silników elektrycznych.

 

Barwniki, pigmenty i preparaty pigmentowe do szerokiej gamy zastosowań

 

Barwniki LANXESS z gamy Macrolex oferują szeroki zakres potenc­jal­nych zastosowań i znakomitą kompatybilność z wieloma rodzajami polimerów i procesów produkcyjnych. Spełniają również liczne wymo­gi prawne dotyczące stosowania w opakowaniach do żywności czy zabawkach dla dzieci.

Dodaj ofertę pracy