KGL_new
Wiadomości

Polski rynek opakowań z tworzyw

Rynek opakowań z tworzyw jest w Polsce zróżnicowany zarówno pod względem wielkości działających na nich firm, jak i charakteru ich produkcji. Charakterystyczna dla Polski jest duża rola sektora MSP, który stanowi pod względem przychodów ok 40-45% całej branży. Wg GUS i innych ośrodków monitorujących rynek wartość biznesu produkcji folii i opakowań z tworzyw wyniosła w 2020 ok 16,3 mld PLN, zaś średnie tempo wzrostu rynku w dekadzie 2010-2020 osiągnęło poziom 7,2%. W pandemicznym roku 2020 GUS sygnalizował wzrost sprzedaży opakowań na poziomie 1,2%, co było bardzo dobrym wynikiem na tle całego przemysłu w Polsce (spadek o 3,4%), czy krajowej gospodarki (spadek PKB o 2,5%). W istocie jednak wzrost był znacznie wyższy, co widać po rankingu BIG PLASTICS PACKAGING. Podobnie wielkość całego rynku opakowań z tworzyw jest wyższa, niż szacowana przez GUS, i to znacząco.

Polska jest najdynamiczniej rozwijającym się rynkiem opakowań z tworzyw w całej UE. 46% wartości produkcji trafiło na eksport w 2020 (5 miejsce w UE), co oznacza wartość ok 1,65 mld EUR wysłanych za granicę opakowań. Największymi odbiorcami polskich opakowań w UE byli: Niemcy (26%), Francja (10%), Holandia (7%), Czechy, (6%), Wielka Brytania (5%). Dynamika eksportu jest zbliżona do wzrostu wartości produkcji. Pokazuje to, że polski sektor opakowań napędzają dwa równorzędne motory rozwoju: duży (i wciąż rozwojowy) rynek krajowy oraz stale rozwijana gałąź eksportowa.

Raport ukazał się w grudniowym wydaniu magazynu Plastics Review.

Przeczytaj cały raport

 

Dodaj ofertę pracy