biester
Wiadomości

Polimery Police: 83% zaawansowania prac

- Rok 2021 był dla projektu pełen wyzwań, w który weszliśmy z postępem realizacji projektu na poziomie 38%, a zakończyliśmy go z przekraczając poziom 83%. Z kolei sam postęp prac budowlanych osiągnął już poziom 70%. To duży sukces, który nas cieszy – mówi dr Andrzej Niewiński, Prezes Grupy Azoty Polyolefins.

Dla osiągnięcia tak istotnego postępu rzeczowego Projektu kluczowa okazała się skuteczna realizacja procesu zamówień i dostaw urządzeń i aparatów (tzw. Long Lead Items). Do końca 2021 zostało dostarczone 95% kluczowego wyposażenia.

W konsekwencji na podprojekcie PDH zamontowano m.in. zbiorniki na propylen, kolumny destylacyjne, reaktory,  kompresory, moduł ciągłej regeneracji katalizatora, sprężarkę gazu poreakcyjnego. Z kolej na podprojekcie PP zakończono w ubiegłym roku montaż m.in. silosów blendingowych czy dwóch reaktorów PP, które będą służyły do produkcji homopolimerów i kopolimerów. Ponadto zakończono również montaż 60 silosów magazynowych na polipropylen.

Na podprojekcie terminal przeładunkowo-magazynowy zostały natomiast zadaszone wszystkie zbiorniki, tj. dwa zbiorniki na propan i jeden zbiornik na etylen. Obecnie finalizowane są prace związane z montażem wewnętrznych płaszczy zbiorników. Ponadto kontynuowana jest budowa przepompowni, transformatorowni oraz budynku głównego terminalu. 

W zakresie prac hydrotechnicznych wykonano podejście do nabrzeża terminalu (pogłębienie odcinka Kanału Polickiego do głębokości 12,5 m), a także zakończono budowę nabrzeża dalbowego i platformy przeładunkowej.

Dodaj ofertę pracy