biester
Wiadomości

SÜDPACK stawia na zieloną energię

W ramach swojej strategii zrównoważonego rozwoju, Grupa SÜDPACK całkowicie przestawiła się na ekologiczne dostawy energii elektrycznej dla swoich kluczowych zakładów produkcyjnych, administracyjnych i logistycznych. W zakładzie w Erolzheim w 2021 r. oddano do użytku nowy system fotowoltaiczny. Wszystkie pozostałe niemieckie zakłady, polski zakład w Kłobucku i holenderski zakład w Grootegast, do 2023 r. będą pozyskiwać energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii.

Zakład w Kłobucku
Zakład w Kłobucku

Jednym z najważniejszych celów zrównoważonego rozwoju firmy SÜDPACK jest neutralność klimatyczna. Dlatego wszystkie opracowywane produkty, środki konstrukcyjne, inicjatywy i wspólne wysiłki mają na celu dalszą poprawę śladu węglowego, aby wnieść istotny wkład w neutralność klimatyczną firmy.

Ważnym kamieniem milowym na tej ścieżce jest przejście na zieloną energię elektryczną. Zakłady produkcyjne w Niemczech, Polsce i Holandii będą zatem pozyskiwać energię elektryczną ze skandynawskiej elektrowni wodnej. Umożliwi to firmie SÜDPACK znaczne zmniejszenie korporacyjnego śladu węglowego w zakresie 2, który obejmuje emisje wynikające z wykorzystania zakupionej energii, na przykład energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej.

Przechodząc na energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii, SÜDPACK zaoszczędzi 100% emisji dwutlenku węgla dla energii elektrycznej w 2022 roku. „Liczba ta odpowiada w przybliżeniu 6950 lotom z Monachium do Sydney i z powrotem – lub rocznemu zużyciu ogrzewania i energii elektrycznej prawie średniej wielkości niemieckiego miasta” – powiedział Eric Bouts, dyrektor generalny SÜDPACK.

Planowane jest również przejście dodatkowych zakładów na zrównoważone dostawy energii, które będzie się odbywało stopniowo.

Dodaj ofertę pracy