biester
Wiadomości
KGL  

Wyniki KGL za 2021: 52% wzrost rdr

KGL szacuje przychody ze sprzedaży w 2021 r. na ok. 576 mln zł, co oznacza wzrost o 52 proc. rdr. Szacunkowo, w samym czwartym kwartale 2021 r. przychody wyniosły 149,2 mln zł, wobec 98,6 mln zł przed rokiem.

W 2021 r. wzrosły przychody w obu segmentach - odpowiednio o 42 proc. rdr w segmencie produkcji opakowań (do 324 mln zł) oraz 65 proc. rdr w segmencie dystrybucji (do 251,8 mln zł).

 

Spółka podała, że ubiegły rok charakteryzował się silnym wzrostem cen surowców, które w KGL wykorzystywane są jako surowce produkcyjne oraz surowce będące przedmiotem dystrybucji, co przełożyło się na wzrost kosztów produkowanych folii i opakowań oraz cen sprzedażowych w obu segmentach prowadzonej działalności, a w efekcie końcowym wpłynęło również na wielkość osiągniętych w 2021 r. przychodów.

 

Rosnące ceny surowców mają także bezpośredni wpływ na wielkość osiąganych przez spółkę marż - wspierają marże osiągane w segmencie dystrybucji i obniżają marże w segmencie produkcji.

 

"Drugim, równie ważnym czynnikiem kosztowym, który miał wpływ w 2021 r. na ceny, a tym samym na przychody, były rosnące koszty pracownicze oraz rosnące ceny niektórych mediów" - podała spółka.

Dodaj ofertę pracy