mey
Wiadomości

Natureef chce się podzielić wiedzą

Webinary, newslettery, spotkania z ekspertami i praktyczne publikacje - to tylko niektóre usługi dla członków stowarzyszenia Natureef skupiającego producentów opakowań, żywności i recyklingu, którym bliska jest idea rozwoju technologicznego, współpracy i troski o środowisko.

Obszar zainteresowań Stowarzyszenia Natureef i zrzeszonych w niej firm obejmuje gospodarkę obiegu zamkniętego, technologię produkcji opakowań, nowe materiały, ślad środowiskowy, sortowanie i przetwarzanie odpadów, europejskie i polskie prawodawstwo w tym zakresie oraz zależności ekonomiczne w przemyśle opakowaniowym. Nic dziwnego - firmy mające do czynienia z tymi tematami cały czas muszą aktualizować wiedzę i rozwiązywać problemy oraz odpowiadać na (często wzajemnie sprzeczne) oczekiwania rynku, legislatorów i opinii publicznej. Przedsiębiorstwa zrzeszone w stowarzyszeniu Natureef chętnie korzystają ze wsparcia organizacji, która dostarcza im wiedzę ekspercką, prezentuje najnowsze trendy i planowane zmiany w prawie.

 

- Działalność Stowarzyszenia Natureef jest dla KGL S.A. źródłem szerokiej wiedzy z branży opakowaniowej oraz produkcji żywności. Newslettery i webinaria stowarzyszenia podejmują tematy ważne dla naszej firmy - mówi Anita Frydrych, dyrektor Działu Rozwoju Technologii Tworzyw Sztucznych i Funduszy Unijnych KGL SA.

 

Rzeczywiście, dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, menedżerów, inżynierów i specjalistów z firm i instytucji branżowych cieszą się spotkania Natureef organizowane w formie webinarów poświęconych ważnym dla producentów opakowań tematom, takim jak opakowania monomateriałowe, ślad środowiskowy, dyrektywa SUP, przydatność opakowań do recyklingu czy znakowanie opakowań. Najbliższe odbędzie się pod koniec lutego.

 

- Bardzo istotny jest dla nas dostęp do szerokiej bazy wiedzy, jak również możliwość analizowania problemów naszych klientów, w szczególności w tematach, które nie są jednoznaczne. Członkostwo w Natureef otwiera drzwi do współpracy z wieloma jednostkami naukowymi takimi jak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz firmami funkcjonującymi na tym samym rynku i mierzącymi się z podobnymi wyzwaniami - mówi Marcelina Szweda, specjalista ds. jakości w Pałuckiej Drukarni Opakowań.

Miłosz Dąbrowski, kierownik Działu Technologii Opakowań w firmie Tarczyński S.A. podkreśla, że dzięki stowarzyszeniu Natureef firma o wiele łatwiej uzyskuje odpowiedzi od specjalistów w tematach związanych z gospodarką obiegu zamkniętego: - Mamy możliwość poszerzenia naszej wiedzy w tym zakresie dzięki często organizowanym webinariom oraz spotkaniom online. Dodatkowo dzięki stowarzyszeniu udało nam się nawiązać kontakt z nowymi producentami oraz dostawcami materiałów opakowaniowych.

 

Natureef w międzynarodowych projektach badawczych takich jak FreshInPac, który ma na celu opracowanie aktywnego i funkcjonalnego opakowania przeznaczonego do pakowania świeżych produktów. Umożliwia to dostarczanie zrzeszonym w organizacji producentom najnowszej wiedzy naukowej.

 

Od stycznia 2022 r. stowarzyszenie uczestniczy wspólnie z instytucjami badawczymi z Polski, Niemiec i Belgii w projekcie REPAC2 finansowanym w inicjatywie CORNET, który ma na celu stworzenie funkcjonalnych i recyklingowalnych opakowań spożywczych z powlekanego papieru. Dla każdego z takich nowych produktów wyliczony zostanie ślad środowiskowy.  – W projekcie będziemy porównywać ślad środowiskowy nowych opakowań z powlekanego papieru oraz ich dotychczasowych odpowiedników z tworzywa sztucznego, które zapewniają tę samą funkcjonalność. Celem jest przedstawienie obiektywnych danych, prezentujących które z opakowań są faktycznie bardziej przyjazne dla planety. To odpowiedź m.in. na coraz powszechniejszy greenwashing oraz mity dotyczące niektórych opakowań – wyjaśnia Jaśmina Solecka, prezes stowarzyszenia Natureef.

 

Stowarzyszenie inicjuje też projekty takie jak stworzenie Podręcznika obliczania śladu środowiskowego produktów dla branży opakowań wg standardu PEF (Product Environmental Footprint) autorstwa Anny Rozkosz. To przydatne narzędzie budzi duże zainteresowanie firm z branży opakowaniowej i przetwórstwa tworzyw sztucznych.

 

– Punktem wyjścia były rozmowy ze wszystkimi członkami Stowarzyszenia na temat ich doświadczeń praktycznych. Dostrzegliśmy przy tym zapotrzebowanie na fachową wiedzę w obszarze samej definicji (ślad węglowy, ślad środowiskowy, LCA), określenia ram prawnych, czy wreszcie liczenia śladu węglowego – informuje Jaśmina Solecka. W rezultacie, przy zaangażowaniu ekspertów z Polski i z zagranicy, powstała publikacja, która krok po kroku pokazuje, jak wdrożyć cały proces obliczania śladu środowiskowego produktów w firmie. – Bardzo pomocne okazało się doświadczenie praktyczne jednej ze zrzeszonych firm. Dużą wartością dodaną było określenie tzw. hotspotów, czyli punktów zapalnych, które w istotny sposób determinują skalę emisji gazów cieplarnianych - głównie CO2. Wyliczenia wykazały m.in., że kluczową rolę w całym procesie odgrywa zużycie energii potrzebnej do produkcji opakowania. Jeżeli pochodzi ona z odnawialnych, a nie konwencjonalnych źródeł, ślad środowiskowy produktu zmniejsza się o 30 proc.

 

Przewodnik powstał dzięki zaangażowaniu firm zrzeszonych w Natureef i wśród nich jest dystrybuowany. Dostęp do niego otrzymują też podmioty, które składają akces do organizacji.

 

Stowarzyszenie dostarcza swoim członkom najnowszej wiedzy na temat kierunków, w których zmierzają trendy w legislacji w zakresie sortowania, przetwarzania i ponownego wykorzystania odpadów, dzięki uczestnictwu w wiodących europejskich inicjatywach branżowych w zakresie recyklingu - Ceflex i RecyClass, a także dzięki członkostwu w Natureef polskiej Organizacji Odzysku Odpadów Rekopol.

 

Stowarzyszenie stawia sobie również za cel edukację. Dyskusji na temat skomplikowanej materii opakowań (papierowych, plastikowych) i przetwarzania odpadów towarzyszy bowiem wiele mitów, nieporozumień i przekłamań. Panaceum na nie ma być wsłuchiwanie się i rozpowszechnianie głosu ekspertów - naukowców, inżynierów i producentów.

 

Plany organizacji na najbliższe lata określa jej aktualna strategia. Zakłada ona działanie w oparciu o kilka filarów. Pierwszy to zapewnienie firmom łatwego i ciągłego dostępu do aktualnych informacji o trendach rynkowych i technologicznych oraz o zmianach w prawie. Drugi to współpraca: organizacja kreuje okazje do wymiany informacji i budowania relacji w całym łańcuchu wartości branży spożywczej oraz w logistyce handlu internetowego, zarówno w Polsce jak i w Europie. Kolejny obszar to nowe produkty i usługi oraz projekty badawczo-rozwojowe i demonstracyjne z udziałem członków Natureef, partnerów z kraju i ze świata.

 

Natureef buduje pozytywną sobie i branży opakowań pozytywną markę. Umożliwi ona zrozumienie i akceptację dla opakowań wprowadzanych do obrotu – zarówno na poziomie legislacji jak i w postrzeganiu przez społeczeństwo. A to przełożyć ma się na konkretne rezultaty: - Do końca 2023 roku chcemy, aby 100 proc. nowych opakowań, z których korzystają producenci żywności zrzeszeni w Natureef nadawało się do recyklingu, a opakowania składające się z co najmniej 40 proc. materiałów z recyklingu stanowiły ponad 20 proc. wytwarzanych, wprowadzanych do obrotu i udostępnianych na rynku przez członków Natureef opakowań. Z kolei opakowania nadające się do łatwego odzysku dzięki stosowaniu jednorodnych materiałów powinny stanowić ponad 50 proc. opakowań wytwarzanych, wprowadzanych do obrotu i udostępnianych na rynku przez zrzeszone u nas firmy - mówi Jaśmina Solecka.

Dodaj ofertę pracy