biester
Wiadomości

Europejski system recyklatów

PolyREC®, stowarzyszenie które działa na rzecz monitorowania, weryfikacji danych i informowania o recyklingu tworzyw sztucznych w Europie, zostało uznane za oficjalną jednostkę dostarczającą dane dla Circular Plastics Alliance (CPA). Dzięki systemowi RecoTrace™ dane zebrane przez PolyREC® umożliwią dokumentowanie postępu w całym łańcuchu wartości tworzyw w Europie w realizacji celu, jakim jest wykorzystanie w produkcji wyrobów co najmniej 10 mln ton recyklatu tworzyw do 2025 r.

– PolyREC® wzywa wszystkie podmioty zajmujące się recyklingiem i przetwórstwem tworzyw sztucznych do rejestrowania w systemie RecoTrace™ danych dotyczących produkcji i wykorzystania recyklatów, dzięki czemu w sposób transparentny możliwa będzie obserwacja obiegu polimerów w Europie. Zrozumienie wielkości i dynamiki europejskiego rynku recyklatów pomoże w konstruowaniu przyszłej legislacji i podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, które przyspieszają przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego  – powiedział Ton Emans, prezes Plastics Recyclers Europe. 

RecoTrace™, który jest w pełni dostosowany do standardów określonych przez CPA, to pierwszy kompleksowy system, który dla wszystkich najważniejszych rodzajów polimerów umożliwia monitorowanie zarówno wielkości produkcji recyklatów, jak i ich wykorzystanie w wyrobach.

Narzędzie to daje recyklerom i przetwórcom bezpłatny dostęp do platformy online, umożliwiającej śledzenie realnych postępów w odniesieniu do indywidualnych zobowiązań
w zakresie produkcji czy wykorzystania recyklatu. Ponadto pomaga unaocznić realne zaangażowanie na rzecz zamykania obiegu tworzyw.

RecoTrace™ bazuje na 20-letnim doświadczeniu i ekspertyzie inicjatywy Recovinyl®,
w ramach której stworzono unikalny standard zbierania wiarygodnych danych nt. recyklingu. Nowy system został rozbudowany, by uwzględniać wszystkie najważniejsze rodzaje polimerów: poliolefiny (PO), politereftalan etylenu (PET), polichlorek winylu (PVC), polistyren (PS), polistyren ekspandowany (EPS) oraz polistyren ekstrudowany (XPS), poliamidy (PA), terpolimer akrylonitryl-butadien-styren (ABS), poliwęglany (PC).

Członkowie PolyREC® wspólnie wypracowali wszystkie definicje i metodologię wykorzystaną w narzędziu RecoTrace™, co zapewnia pełną porównywalność danych.

PolyREC® jest branżowym stowarzyszeniem non-profit, które działa w obszarze monitorowania, weryfikacji i raportowania europejskich danych na temat poziomu recyklingu i wykorzystania recyklatów tworzyw sztucznych w Europie. Jako oficjalny dostarczyciel danych dla Circular Plastics Alliance (CPA), uczestniczy w śledzeniu postępów na drodze do osiągnięcia poziomu 10 mln ton recyklatów tworzyw na rynku europejskim do 2025 roku. PolyREC® wykorzystuje RecoTrace™ – pierwsze narzędzie, umożliwiające zbieranie danych dla wszystkich najważniejszych rodzajów polimerów w zakresie produkcji recyklatów w Europie i ich wykorzystania w wyrobach.

Dodaj ofertę pracy