biester
Wiadomości
KGL  

KGL: skutki wojny na Wschodzie

Wojna w Ukrainie nie przekłada się w bezpośredni sposób na działalność Spółki.

Wielkość prowadzonej sprzedaży na rynkach ukraińskim, białoruskim i rosyjskim mie wpływa w sposób istotny na całościowe przychodody firmy, obecnie nie występują istotne zagrożenia pogorszenia wyników z tytułu nawet całkowitego zatrzymania sprzedaży na ww. rynki. Spółka nie przewiduje żadnych perturbacji w przerwaniu łańcucha dostaw surowców wykorzystywanych w procesach produkcyjnych z rynku rosyjskiego, ze względu na marginalny udział tych materiałów w łącznych zakupach Emitenta. Jednocześnie Spółka informuje, że wraz z momentem agresji Rosji na Ukrainę, rosyjski kanał zakupowy został całkowicie zatrzymany.

W ocenie Zarządu, w wyniku trwającego konfliktu w Ukrainie, pojawiły się natomiast ryzyka związane z osłabieniem kursu złotego wobec euro, w której to walucie Spółka posiada zadłużenie związane z leasingiem linii produkcyjnych. Emitent dostrzega również w perspektywie podwyższenie ryzyka wzrostu stóp procentowych.

Dodaj ofertę pracy