biester
Wiadomości
Lanxess  

Nowy producent polimerów inżynieryjnych

LANXESS i Advent International („Advent”), jeden z największych i najbardziej doświadczonych globalnych inwestorów private equity o ugruntowanej pozycji w branży chemicznej, powołują spółkę joint venture zajmującą się polimerami inżynieryjnymi o wysokich parametrach. Przedstawiciele obu firm podpisali dziś umowę o przejęciu od holenderskiego koncernu Royal DSM działu DSM Engineering Materials (DEM), który stanie się częścią nowej spółki joint venture. Cena zakupu wynosi około 3,7 mld EUR – pokryje ją spółka joint venture za pomocą kapitału własnego spółki Advent i poprzez zadłużenie zewnętrzne. Obroty firmy wynoszą około 1,5 mld EUR, a marża EBITDA sięga 20 proc. DEM jest jednym z głównych światowych dostawców materiałów specjalistycznych o wysokich parametrach, które zaspokajają kluczowe potrzeby rynku elektronicznego, elektrycznego i dóbr konsumpcyjnych.

LANXESS wniesie ponadto do nowej spółki joint venture jednostkę biznesową High Performance Materials (HPM). HPM jest jednym z czołowych dostawców polimerów o wysokich parametrach, stosowanych głównie w przemyśle motoryzacyjnym. Roczna wartość sprzedaży wynosi około 1,5 mld EUR, a EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwy­czajnych – około 210 mln EUR. Firma Advent będzie posiadała co najmniej 60 proc. udzia­łów w spółce joint venture. LANXESS otrzyma płatność początkową w wysokości co najm­niej 1,1 mld EUR oraz do 40 proc. udziałów w spółce joint venture. Po przeniesieniu do spółki joint venture działalność HPM nie będzie już podlegać pełnej konsolidacji w LANXESS, lecz zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w kapitale własnym. 

Posunięcie to w dalszym stopniu zawęża portfel LANXESS, który po zakończeniu transakcji będzie się składał z trzech segmentów chemii specjalistycznej. LANXESS wykorzysta wpływy z transakcji do redukcji zadłużenia i wzmocnienia bilansu. Grupa planuje ponadto odkup akcji własnych o wartości do 300 mln EUR.

Możliwość zbycia swoich udziałów w spółce joint venture na rzecz Advent po tej samej wycenie LANXESS otrzyma najwcześniej po upływie trzech lat. EBITDA może być wówczas znacznie przekraczać obecny poziom, ponieważ Advent i LANXESS przewidują znaczne synergie wynikające z połączenia obu organizacji.

Transakcja wymaga jeszcze zatwierdzenia przez władze. Zamknięcie inwestycji spodziewane jest w pierwszej połowie 2023 roku.

– LANXESS po raz kolejny ograniczy swoją zależność od wahań koniunktury – mówi prezes Matthias Zachert. – Dzięki wpływom z tej transakcji wzmocnimy ponadto nasz bilans i zyskamy nowe możliwości dalszego rozwoju Grupy. Poprzez nową spółkę joint venture tworzymy silnego globalnego gracza w dziedzinie polimerów o wysokich parametrach. Asortymenty, łańcuchy wartości i globalna pozycja obu przedsiębiorstw doskonale się uzupełniają. Dzięki innowacyjnym produktom spółka joint venture będzie mogła odegrać kluczową rolę w kształtowaniu rozwoju w przyszłości – na przykład w dziedzinie elektromobilności. W spółce Advent znaleźliśmy prężnego i niezawodnego partnera, który dysponuje bogatym doświadczeniem w przemyśle chemicznym i branżach naszych klientów.

– Połączenie sił z LANXESS w ramach transakcji o tak daleko idących konsekwencjach dla branży jest dla Advent wielkim wydarzeniem, ponieważ zbudowaliśmy długotrwałe, oparte na zaufaniu relacje i wzajemnie darzymy się najwyższym szacunkiem – dodaje Ronald Ayles, partner zarządzający w Advent International. – Planujemy wnieść wspólne doświadczenie, głęboką wiedzę branżową i zasoby finansowe, aby nasze przedsięwzięcie odniosło globalny sukces z punktu widzenia wszystkich zaangażowanych stron. Połączenie High Performance Materials (HPM) koncernu LANXESS i DSM Engineering Materials (DEM) tworzy silną platformę i łączy rozległe zasoby wiedzy fachowej, co otwiera wspaniałe możliwości przed pracownikami, generując zarazem większą wartość dla klientów. 

 

Globalna struktura i silna integracja

Działalność DSM w zakresie materiałów inżynieryjnych obejmuje poliamidy (PA6, PA66) oraz różne materiały specjalistyczne (PA46, PA410, poliestry specjalistyczne oraz PPS). Dział zatrudnia około 2100 pracowników w 8 zakładach produkcyjnych i 7 ośrodkach badawczych na wszystkich głównych rynkach świata. Poza Europą i Stanami Zjednoczonymi przedsiębiorstwo szczególnie mocno zaznacza swoją obecność w Azji. 

 

Jednostka biznesowa High Performance Materials (HPM) LANXESS jest jednym z czołowych producentów polimerów inżynieryjnych PA6 i PBT oraz kompozytów z włókien termoplastycznych. Dla HPM pracuje łącznie 1900 pracowników w 10 zakładach produk­cyjnych i 7 ośrodkach badawczych na całym świecie. Światowa sieć produkcyjna charak­teryzuje się wysokim stopniem integracji wstecznej. Podstawę stanowi zakład w Antwerpii (Belgia). HPM produkuje tam nie tylko polimery PA6, ale także odpowiednie prekursory, takie jak kaprolaktam i włókna szklane.
 

Zrównoważony asortyment

Zarówno DEM, jak i HPM są pionierami w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, oferując w swoim asortymencie alternatywne produkty biologiczne i recyklingowane.

Koncern LANXESS wprowadził niedawno na rynek nowy wysokoparametryczny polimer, który w 92 proc. jest wytwarzany z surowców odnawialnych. Do produkcji LANXESS wykorzystuje jako surowiec „zielony” cykloheksan pochodzący ze zrównoważonych źródeł, takich jak olej rzepakowy lub inna biomasa. Jest on wzmocniony w 60 proc. wagowo włóknami szklanymi pochodzącymi z recyklingu przemysłowych odpadów szklanych. 

 

Zastosowania w przyszłości

Głównym sektorem klientów nowej spółki joint venture jest branża motoryzacyjna. Polimery są tam wykorzystywane m.in. do produkcji lekkich elementów części konstrukcyjnych, ale także we wnętrzach i często zastępują elementy metalowe. Tym samym pozwalają ograniczyć masę i zmniejszyć emisję CO2. Ważnym obszarem wzrostu jest elektromobilność. Polimery są stosowane m.in. w produkcji akumulatorów i systemów ładowania, elektronicznych systemów sterowania oraz układów energoelektronicznych.

Materiały te znajdują ponadto zastosowanie w przemyśle elektrycznym i elektronicznym, np. w komponentach do smartfonów, sprzętu komputerowego i AGD.

Dodaj ofertę pracy