biester
Wiadomości

Zawrócony PET z folii wielowarstwowej

BASF, Bobst, Evertis oraz Sulayr chwalą się opracowanie technologii recyklingu PET z folii wielowarstwowych.

U podstaw procesu znajduje się wielowarstwowa folia wykonana przez firmę Evertis, składająca się z warstw tworzywa PET i polietylenu (PE), laminowana klejem wodnym Epotal ® firmy BASF i przetwarzana powłoką Bobst. Dla różnych materiałów opakowaniowych stosowane są wielowarstwowe folie; po zastosowaniu odpad dostarczany jest do sortowni. Firma Sulayr może wykorzystać tzw. odpady jako surowiec zapewniając zamknięty obieg. Firma rozdziela warstwy i udostępnia tworzywo PET do ponownego wykorzystania, z odzyskanym tworzywem PET dostarczonym do firmy Evertis i innych producentów foliowych opakowań, którzy następnie ponownie uruchomią cykl.

 

Firma Sulayr jest w stanie oddzielić różne rodzaje wielowarstwowych opakowań od 2009 roku, ale szybkość i efektywność kosztowa procesu zależy od rozdzielania folii. Miguel Angel Arena, dyrektor zarzązajacy firmy Sulayr, powiedział: „Nasze technologie pozwalają nam na delaminację większości rodzajów wielowarstwowych substancji zawierających tworzywo PET i przywrócenie go do przemysłu. Jednak widzimy różnicę w tackach, które przyjeżdżają po eksploatacji do naszego zakładu. Na przykład w przypadku klejów wodnych Epotal ® firmy BASFnasz proces rozdzielania jest uproszczony, ponieważ kleje umożliwiają szybkie i łatwe oddzielenie przy wysokiej jakości recyklingowych substancji, co nie ma miejsca na przykład w przypadku klejów opartych na rozpuszczalniku. Jesteśmy pewni, że usprawniony proces może przyczynić się do zwiększenia możliwości recyklingu wielowarstwowych produktów z tworzyw PET, co czyni przemysł opakowaniowy nowym sposobem sprostania wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem”.

Jednym ze sposobów optymalizacji procesu recyklingu jest produkcja wszystkich tacek PET/PE w określonych warunkach ułatwiających ich łatwe oddzielenie. Jest to obszar, w którym partnerzy współpracują: na przykład przed wprowadzeniem nowego laminatu na rynek firma Evertis kwalifikuje go do recyklingu w procesie firmy Sulayr, co umożliwia łatwe oddzielenie jej warstw.

Dodaj ofertę pracy