KGL_new
Wiadomości
Lanxess  

Przypomnienie o biznesie PU

Od 19 do 26 października 2022 r. na targach K 2022 w niemieckim Düsseldorfie koncern LANXESS, producent specjalistycznych środków chemicznych, zaprezentuje szeroką gamę produktów zaprojektowanych w celu poprawy zrównoważonego rozwoju w przemyśle poliuretanowym w całym łańcuchu wartości. Goście będą mogli zapoznać się z szeroką gamą produktów zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, począwszy od technologii monomerów o niskiej zawartości wolnych grup izocyjanianowych (Adiprene LF), innowacyjnych prepolimerów Adiprene Green o wysokiej zawartości biopolimerów, nowatorskich systemów odlewania na gorąco i wulkanizacji na zimno umożliwiających przetwarzanie przy zmniejszonym zużyciu energii oraz lakierów wodnych spełniających wysokie wymagania dla nowoczesnych i innowacyjnych wnętrz samochodowych.

Korzyści dla środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy

 

Za sprawą Adiprene LF LANXESS oferuje szeroką gamę prepolimerów zawierających mniej niż 0,1% mas. wolnego MDI (diizocyjanian metylenodifenylu) i innych wolnych izocyjanianów. Asortyment ten został z powodzeniem rozszerzony o kleje topliwe, np. w przemyśle motoryzacyjnym, budowlanym, elektronicznym i introligatorskim.

 

Technologia monomerów o niskiej zawartości wolnych grup izocyjanianowych chroni użytkowników przed potencjalnym narażeniem na działanie wolnych izocyjanianów, ogranicza nakłady pracy związane z BHP i eliminuje przenoszenie materiałów zawierających podwyższone poziomy niebezpiecznych izocyjanianów. Prepolimery te są szczególnie odpowiednie w kontekście coraz bardziej rygorystycznych wymogów prawnych.

 

Zestaw narzędzi koncernu LANXESS w zakresie prepolimerów o niskiej zawartości wolnych grup izocyjanianowych umożliwia dostosowanie reaktywności, lepkości i szkieletu poliolowego prepolimeru do potrzeb formulatorów. Kontrola struktury chemicznej zapewnia wysokie uporządkowanie morfologii prepolimerów, co przekłada się na poprawę spójności przetwarzania. Po utwardzeniu przedłużaczami łańcuchów ich szczególna struktura chemiczna prowadzi do powstania elastomerów o wysokiej strukturze i doskonałych właściwościach użytkowych.

 

Adiprene Green – prepolimery pochodzenia biologicznego o doskonałych właściwościach

 

Podobnie jak wiele innych branż, przemysł uretanowy stoi przed wyzwaniem opracowania zrównoważonych systemów o zmniejszonym śladzie węglowym. Pod nazwą handlową Adiprene Green LF LANXESS oferuje gamę opartych na bioproduktach, prepolimerów o niskiej zawartości wolnych grup izocyjanianowych do zastosowań poliuretanowych CASE (Coatings, Adhesives, Sealants, Elastomers – powłoki, kleje, uszczelniacze, elastomery). Prepolimery LF pochodzenia biologicznego koncentrują się na odnawialnych chemicznych „cegiełkach”, które są projektowane z myślą o różnorakich specyficznych potrzebach poprzez badanie dodatkowych związków chemicznych oraz optymalizację masy cząsteczkowej i struktury.

 

Poczyniono postępy w opracowywaniu biopolimerów LF MDI w szerokim zakresie zawartości NCO (wolne reaktywne grupy izocyjanianowe), które dają układy o niższej lepkości w temperaturze stosowania, ulepszonej wysokiej krystaliczności, podwyższonej zdolności zwilżania i krótszym czasie osiągnięcia wytrzymałości zmęczeniowej w reaktywnych klejach topliwych i dwuskładnikowych. Nowe prepolimery LF MDI umożliwiają tworzenie preparatów topliwych z biozawartością do 75 proc.. Inne systemy Adiprene Green umożliwiają wytwarzanie elastomerów PU o zawartości biologicznej sięgającej 90 proc.

 

Mniej energochłonne przetwarzanie

 

LANXESS opracował systemy „odlewania na gorąco i wulkanizacji na zimno” dla wysokowydajnych elastomerów odlewanych z PU. Podczas gdy powszechnie stosowane systemy odlewania na gorąco są utwardzane w podwyższonej temperaturze, dzięki nowej technologii prepolimery eteru MDI Vibrathane mogą być utwardzane w temperaturze otoczenia przy użyciu nowych utwardzaczy Vibracure. Ponieważ systemy nie muszą być podgrzewane podczas procesu odlewania i mogą być utwardzane w temperaturze otoczenia, jednostkowe zużycie energii jest znacznie niższe – nawet o blisko 40 proc. w porównaniu z technologią „gorącego utwardzania / gorącego stołu”. Nowa technologia zapewnia zatem łatwość obsługi, oszczędność energii, poprawę warunków BHP oraz, co nie mniej ważne, znaczne zmniejszenie emisji CO2.

 

Systemy wodne

 

Pod nowo wprowadzoną marką Pellart LANXESS oferuje gamę związków na bazie wody do stosowania w wielu aplikacjach powłok funkcjonalnych, gdzie występują wysokie wymagania w zakresie haptyczności, odporności chemicznej, stopnia połysku, odporności na temperaturę i ścieranie, a przede wszystkim jak najniższej zawartości lotnych związków organicznych (VOC).

 

Związki Pellart charakteryzują się doskonałymi właściwościami użytkowymi. Dzięki wysokiej odporności na żółknięcie nadają się do produkcji wyrobów w jasnych kolorach, charakteryzują się znaczną odpornością chemiczną, umożliwiając czyszczenie powierzchni alkoholem, nie powodują piszczenia, a dzięki swoim właściwościom mechanicznym mogą być przetwarzane na wyroby o wymagającej geometrii.

Dodaj ofertę pracy