biester
Wiadomości

Michelin koordynuje europejskie porozumienie WhiteCycle dotyczące recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych

Swoją działalność rozpoczęło konsorcjum o nazwie WhiteCycle koordynowane przez Michelin. Celem inicjatywy jest rozwój gospodarki cyrkularnej, która umożliwi kompleksowe przekształcanie złożonych odpadów z tworzyw sztucznych w produkty o wysokiej wartości dodanej. Członkami tego porozumienia zostało w sumie 17 podmiotów. Inicjatywa jest współfinansowana przez program Komisji Europejskiej – Horyzont Europa (ang. Horizon Europe).

Celem WhiteCycle do 2030 r. jest czynny udział w procesie recyklingu ponad 2 milionów ton PET rocznie – trzeciego najczęściej używanego na świecie tworzywa sztucznego. Projekt ten zakłada zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 2 miliony ton oraz uniknięcie składowania lub spalania ponad 1,8 miliona ton plastiku każdego roku.

 

Kompozytowe odpady przemysłowe zawierające tekstylia (PET) i inne składniki pochodzące z opon, węży i wielowarstwowej odzieży – które obecnie trudno poddać recyklingowi – wkrótce pod koniec cyklu życia mogą nadawać się do ponownego przetworzenia. Taki materiał mógłby trafić do produkcji innych przedmiotów z tworzywa sztucznego.

 

Konsorcjum ustanowi nowe procesy wymagane na poszczególnych etapach łańcucha wartości:

 • Technologie sortowania znacząco zwiększające zawartość tworzyw sztucznych w złożonych strumieniach odpadów w celu ich lepszego przetworzenia;
 • Innowacyjny proces recyklingu z wykorzystaniem enzymu, który w zrównoważony sposób rozłoży wstępnie przetworzony plastik na czyste monomery;
 • Repolimeryzacja powstałych monomerów plastikowych w celu wyprodukowania nowego tworzywa sztucznego;
 • Weryfikacja jakości nowych produktów wykonanych z tworzywa sztucznego powstałego z wcześniej przetworzonych odpadów złożonych.

 

Projekt WhiteCycle finansowany przez program Horyzont Europa (Horizon Europe) dysponuje globalnym budżetem w wysokości prawie 9,6 mln euro oraz otrzymał europejskie dofinansowanie w wysokości prawie 7,1 mln euro. Konsorcjum koordynowane przez Michelin działa w pięciu krajach (Francja, Hiszpania, Niemcy, Norwegia i Turcja) i posiada skuteczny system zarządzania obejmujący komitet kierujący, komisję ds. synergii centrum oraz komitet wsparcia technicznego.

 

W ramach porozumienia WhiteCycle swoje kompetencje naukowe i przemysłowe połączyło 17 publicznych i prywatnych organizacji europejskich:

 • 3 partnerów przemysłowych – Michelin, Mandals, Inditex;
 • 2 firmy zarządzające odpadami – Synergie TLC, ESTATO);
 • firma zajmująca się inteligentnym sortowaniem SMB – Iris;
 • firma zajmująca się recyklingiem organicznym SMB – Carbios;
 • zakład przetwórstwa tworzyw sztucznych PET – KORDSA;
 • firma zajmująca się analizą cyklu życia produktu – i-Point;
 • 6 ośrodków naukowych, organizacji badawczych i technologicznych – PPRIME, Université de Poitiers, DITF, IFTH, ERASME, HVL;
 • klaster biznesowy – Axelera;
 • podmiot ds. zarządzania projektami – Dynergie.
Dodaj ofertę pracy