biester
Wiadomości

Kraków stolicą recyklingu tworzyw?

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie wybuduje Zakład Recyklingu Tworzyw Sztucznych. Spółka otrzymała dotację i pożyczkę w łącznej kwocie ponad 133 mln PLN z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na realizację pierwszego etapu inwestycji.

Przedsięwzięcie polega na budowie zakładu recyklingu odpadów z tworzyw oraz zaplecza administracyjnego i socjalnego. Powstaną linie przygotowania do procesu oraz do mycia i granulacji odpadów wraz z podczyszczaniem wody do mycia. Powstanie też hala do magazynowania surowców i odpadów wytworzonych w instalacjach.

Centrum Recyklingu Odpadów Komunalny będzie w pełni zautomatyzowanym kompleksem zajmującym powierzchnię 7 ha. Zaplanowano cztery instalacje do przetwarzania odpadów oraz niezbędną infrastrukturę. Obiekt powstanie na poprzemysłowych terenach dawnej Huty Sendzimira.

Od odpadu do produktu

Linia przygotowania do recyklingu będzie wyodrębniać folię polietylenową (PE) przy użyciu zespołu przenośników transportujących odpady, przesiewaczy, separatorów balistycznych, optycznych, itp. Instalacja do mycia i granulacji tworzyw sztucznych będzie rozdrabniać wysortowany materiał, by uzyskać płatki o określonej wielkości, myć wsad i osuszać uzyskane płatki PE. Następnie dojdzie do granulacji tworzywa z wykorzystaniem podajnika taśmowego z separatorem metali, zagęszczarki z wytłaczaniem i systemem filtrującym zanieczyszczenia oraz układów granulujących i transportujących.

Od 2030 r. wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych będą recyklowane

Wytworzony granulat stanie się produktem handlowym. Będzie spełniać ustawowe warunki ustawy o odpadach, by utracić status odpadu. Pozostałości poprodukcyjne trafią do spalarni.

Całkowity koszt inwestycji przekracza 164,14 mln zł. Dotacja z NFOŚiGW wynosi 103,45 mln zł w formie pożyczki i 30 mln zł dotacji. Zgodnie w europejską strategią do 2030 r. wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych na rynku unijnym mają nadawać się do recyklingu.

Dodaj ofertę pracy