biester
Wiadomości
Danger!  

Wiadomości z frontu upadłości

We wrześniu 2022 r. wydziały gospodarcze polskich sądów ogłosiły 73 upadłości firm oraz 272 restrukturyzacje.

We wrześniu 2022 roku polskie sądy ogłosiły upadłość 73 firm. To najwyższa wartość z ostatnich dwunastu miesięcy i odwrócenie trendu, który obserwowaliśmy od maja. Wówczas doszło do 63 upadłości, a w kolejnych miesiącach było ich coraz mniej, by w sierpniu osiągnąć wartość 32. Trudno wskazać jednoznaczny powód nagłej zmiany sytuacji, ale systematyczny wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (w tym cen energii) zapewne nie jest tu bez znaczenia.

Jeśli chodzi o wnioski o ogłoszenie upadłości, to we wrześniu 2022 r. do sądów wpłynęło ich 181. Krajowy Rejestr Zadłużonych nie funkcjonował jeszcze, niestety, w analogicznym okresie w roku poprzednim, zatem niemożliwe jest w tym przypadku porównanie obecnego wyniku do tego z sierpnia 2021. Biorąc jednak pod uwagę okres od grudnia zeszłego roku, to wrześniowa liczba zgłoszonych wniosków ustępuje jedynie tej z lipca, kiedy to sądy przyjęły ich 186.

Jeśli chodzi o liczbę ogłoszonych restrukturyzacji we wrześniu 2022 r., to tutaj – tak samo jak w przypadku upadłości – mamy do czynienia z rekordem. W omawianym miesiącu sądy wydały 272 takie postanowienia. To najwięcej, jeśli przyjrzymy się poprzednim 12 miesiącom – o 2 więcej, niż w rekordowym jak dotąd listopadzie 2021 r.

Począwszy od maja 2022 r., liczba wpływających do sądów wniosków o rozpoczęcie restrukturyzacji utrzymywała się na względnie podobnym poziomie (79 w maju, 81 w czerwcu, 86 w lipcu i 87 w sierpniu). Wrzesień 2022 r. przyniósł znaczny wzrost tej liczby, bo do sądów trafiły aż 122 takie wnioski.

Dodaj ofertę pracy