biester
Wiadomości
BASF  

Jak rozróżnić PET-A od PET-G?

trinamiX, ​​wiodący dostawca mobilnej spektroskopii i spółka zależna należąca w całości do BASF, teraz wspiera elastyczne rozróżnienie pomiędzy PET-A i PET-G dzięki rozwiązaniu Mobile NIR Spectroscopy. W związku z tym przenośne rozwiązanie do identyfikacji na miejscu ponad 30 różnych tworzyw sztucznych zostało uzupełnione o nową aplikację, która dostarcza informacji o rodzaju próbki PET.

Rozwiązanie mobilnej spektroskopii NIR trinamiX składa się z solidnego podręcznego spektrometru NIR, intuicyjnej aplikacji na smartfona oraz wszechstronnego portalu klienta.
Rozwiązanie mobilnej spektroskopii NIR trinamiX składa się z solidnego podręcznego spektrometru NIR, intuicyjnej aplikacji na smartfona oraz wszechstronnego portalu klienta.

Amorficzny politereftalan etylenu (w skrócie PET-A) jest jednym z najważniejszych termoplastów. PET-A to popularny materiał do recyklingu opakowań żywności, kosmetyków czy artykułów higienicznych. PET-G to zmodyfikowany PET, który został połączony z glikolem. Dzięki temu PET-G charakteryzuje się wyższą przezroczystością niż PET-A, który pozostaje stabilny nawet po podgrzaniu. Ponadto stopiony PET-G ma niższą lepkość. Właściwości te sprzyjają konkretnym zastosowaniom, na przykład w zakresie opakowań, druku 3D i widocznych części.

Czyste oddzielenie PET-G i PET-A jest ważne z kilku powodów: Po pierwsze, tylko czyste materiały mogą być w całości poddane recyklingowi. Ze względu na różne zakresy topnienia recykling kombinacji PET-A i PET-G jest trudny. Ponadto mieszanki mają negatywny wpływ na pożądane właściwości, takie jak stabilność temperaturowa. Ostatecznie istnieje również składnik ekonomiczny: czysty PET-G zwykle osiąga wyższe ceny na rynku niż PET-A.

„W związku z coraz bardziej złożonymi strumieniami odpadów, firmy recyklingowe stoją przed poważnymi wyzwaniami, jeśli chodzi o jednorodne przetwarzanie materiałów w zakładach. Dlatego ściśle współpracujemy z naszymi klientami i partnerami, aby stale poszerzać naszą ofertę” – wyjaśnia Adrian Vogel, kierownik ds. rozwiązań spektroskopowych ds. sprzedaży i rozwoju biznesu w trinamiX. „Oferujemy rozwiązanie, które umożliwia zdecentralizowane sortowanie i kontrole jakości, zapewniając wartość dodaną wszędzie tam, gdzie rozwiązania przemysłowe nie są opłacalne”.

Dodaj ofertę pracy