biester
Wiadomości

Oprogramowanie do rozdrabniaczy

Rozdrabniacze przemysłowe rozdrabniają materiały z tworzyw sztucznych, drewna, metalu i odpadów do wymaganej wielkości. W zależności od wymagań, każda niszczarka składa się z różnych elementów, które mają działać wydajnie bez uszkodzenia maszyny. Oprócz solidnego sprzętu do sterowania niszczarką potrzebny jest rozbudowany pakiet oprogramowania. Jednak programowanie wymaga odpowiedniej wiedzy i wiąże możliwości producenta.

Wraz z szablonem oprogramowania Motion-Axis Shredder specjalista ds. automatyzacji Baumüller w Norymberdze wprowadza na rynek szablon dla branży recyklingu. Oszczędza to programistom dużo czasu, szczególnie w fazie początkowej projektu, i mogą w pełni skoncentrować się na programowaniu procesów. Szablon zawiera dużą liczbę wymaganych funkcji maszyny, a także moduły ruchu do uruchamiania serwomotorów, szablony do wizualizacji maszyny oraz funkcje takie jak diagnostyka EtherCAT, tryb uruchamiania, równoważenie obciążenia i sterowanie chłodzeniem wodnym.

Już zaprogramowany podsystem zawiera często potrzebne funkcje maszyny do kruszenia i można go łatwo załadować do systemu sterowania rozdrabniaczem. Ruchy należy wtedy jedynie sparametryzować. Programista maszyn nie musi już martwić się podstawami podczas programowania. Dla konstruktorów maszyn oznacza to szybszy czas wprowadzania na rynek i znacznie mniejsze nakłady na rozwój.

Pakiet oprogramowania jest odpowiedni dla kruszarek jedno- i dwuwałowych, z podajnikiem i bez, i można go zintegrować z różnymi koncepcjami sprzętowymi.

Szablon ze wszystkimi podstawowymi funkcjami kontroli ruchu

Oprócz skróconego czasu opracowywania, dzięki szablonowi oprogramowania Motion-Axis Shredder, producenci maszyn korzystają również z doświadczenia w zakresie technologii recyklingu. Na przykład działanie dwóch silników z równoważeniem obciążenia na jednym wale jest już wstępnie zaprogramowane. Klient musi jedynie zintegrować istniejący interfejs komunikacyjny, a następnie może, między innymi, sterować wałami rozdrabniaczy bezpośrednio za pomocą wartości zadanej prędkości. Szablon maszyny może być użyty do sterowania maksymalnie dwoma jednostkami kruszącymi, każda z dwoma silnikami o podwójnym uzwojeniu oraz silnikiem zasilającym.

Brama EtherCAT (np. podrzędny Ethernet IP/EtherCAT) oraz serwer OPC UA są dostępne jako interfejs do przesyłania danych do nadrzędnego sterowania między różnymi urządzeniami, na przykład wizualizacjami lub sterownikami brzegowymi. Na życzenie można dodać inne interfejsy.

Schemat niszczarki pl.webWstępnie zaprogramowane i możliwe do natychmiastowej integracji: Dzięki szablonowi oprogramowania Motion-Axis Shredder można sterować wysokowydajnymi niszczarkami z maksymalnie dwiema jednostkami kruszącymi, każda z dwoma silnikami z podwójnymi uzwojeniami oraz silnikiem zasilającym

Szablon do wizualizacji maszyny i ulepszone opcje diagnostyczne

Oprócz niezbędnych bibliotek ruchu szablon Motion-Axis Shredder zawiera między innymi ogólne szablony do implementacji wizualizacji. W ten sposób, na przykład, interfejs użytkownika może służyć do diagnozowania aktualnego stanu szablonu lub sprawdzania wartości interfejsu. Może być również używany do aktywacji trybu ręcznego w celu ustawienia sterowania lub testowania podsystemu. Dzięki temu podsystem może być eksploatowany jako samodzielny i bez połączenia z nadrzędnym sterowaniem.

Szablon zawiera również funkcję uruchomienia. Na przykład, jeśli dwa silniki są sprzężone mechanicznie z wałem rozdrabniacza, oba silniki mogą być uruchamiane oddzielnie, dzięki czemu silnik rozdrabniacza może być obsługiwany tylko z jednym silnikiem. Funkcja jest szczególnie przydatna do celów testowych.

Dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań do zdalnej konserwacji możliwe jest również zestawienie zdalnego połączenia z systemem sterowania. Dzięki temu, gdy potrzebny jest serwis, dostęp do maszyny można uzyskać z dowolnego miejsca na świecie, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Abb2.webUlepszone opcje diagnostyczne: interfejs użytkownika może być używany między innymi do wywołania aktualnego stanu szablonu lub sprawdzenia wartości interfejsu

Wniosek

Dzięki szablonowi oprogramowania Baumüller od wielu lat konsekwentnie dąży do bycia dostawcą w pełnym zakresie. Oprócz pakietu oprogramowania rozwiązanie systemowe dla niszczarek obejmuje kompletny system napędu głównego z silnikami o wysokim momencie obrotowym, serwonapędy i prostowniki sieciowe, w tym konstrukcję szafy sterowniczej, a także technologię sterowania ze sprzętem.

Dodaj ofertę pracy