biester
Wiadomości

Zmiana regulacji recyklingowych

KE proponuje nowe przepisy ws. opakowań i odpadów opakowaniowych. Zmiany rozporządzenia obejmują m.in. wprowadzenie wiążących dla państw UE celów w zakresie zmniejszenia ilości odpadów opakowaniowych – o 15% do 2040 r. (w porównaniu z 2018 r.). Wśród propozycji także cele dotyczące recyklingu i ponownego użycia.

30 listopada 2022 r. Komisja Europejska zaproponowała zmianę rozporządzenia o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (z ang. Regulation on Packaging and Packaging Waste).

Jak wyjaśnia KE, proponowane zmiany mają trzy główne cele.

Po pierwsze, zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych, zmniejszenie ich ilości, ograniczenie zbędnych opakowań i promowanie rozwiązań w zakresie opakowań wielokrotnego użytku i wielokrotnego napełniania. Po drugie, pobudzenie recyklingu wysokiej jakości, doprowadzenie do tego, aby do 2030 r. wszystkie opakowania na rynku UE mogły być poddawane recyklingowi w sposób ekonomicznie opłacalny. I wreszcie, aby zmniejszyć zapotrzebowanie na pierwotne zasoby naturalne i stworzyć dobrze funkcjonujący rynek surowców wtórnych, zwiększając wykorzystanie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w opakowaniach poprzez obowiązkowe cele – wskazano.

Zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych o 15%

Nadrzędnym celem jest zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych. Propozycja KE wprowadzić ma wiążące cele w tym zakresie – zobowiązujące państwa członkowskie do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych w porównaniu z 2018 r. o 5% do 2030 r., o 10% do 2035 r. oraz o 15% do 2040 r. Doprowadziłoby to, jak wylicza KE, do ogólnego zmniejszenia ilości odpadów w UE o około 37% w porównaniu ze scenariuszem bez zmiany prawodawstwa.

Nowe przepisy mają ponadto wspierać ponowne użycie lub ponowne napełnianie opakowań. Zgodnie z propozycją KE, firmy będą musiały oferować konsumentom określony procent swoich produktów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub wielokrotnego napełniania. Nastąpi również pewna standaryzacja formatów opakowań i czytelne oznakowanie opakowań wielokrotnego użytku.

Wprowadzone zostaną również obowiązkowe wskaźniki zawartości materiałów pochodzących z recyklingu, które producenci będą musieli uwzględnić w nowych opakowaniach z tworzyw sztucznych.

Recykling opakowań

Wiele zaproponowanych środków ma na celu zapewnienie, aby do 2030 r . opakowania w pełni nadawały się do recyklingu. Obejmuje to ustalanie kryteriów projektowych dla opakowań; tworzenie obowiązkowych systemów kaucji za butelki plastikowe i puszki aluminiowe; oraz wyjaśnienie, które bardzo ograniczone rodzaje opakowań muszą nadawać się do kompostowania, aby konsumenci mogli wyrzucać je do bioodpadów – podaje KE.

W tym celu KE proponuje m.in. ustanowienie klas zdolności do recyklingu, zakazując od 2030 r. stosowania opakowań o zdolności do recyklingu mniejszej niż 70%.

Dodatkowo wszystkie opakowania w UE mają zostać opatrzone odpowiednimi symbolami ułatwiającymi ich selektywną zbiórkę. - Każde opakowanie będzie opatrzone etykietą informującą, z czego opakowanie jest wykonane i do jakiego strumienia odpadów powinno trafić. Pojemniki na odpady będą opatrzone tymi samymi etykietami. Te same symbole będą używane w całej UE – czytamy.

Zakaz miniaturowych opakowań

KE planuje ponadto zająć się „opakowaniami wyraźnie niepotrzebnymi”. Jak wskazano w komunikacie KE, niektóre formy opakowań zostaną zakazane. Mowa tu na przykład o opakowaniach jednorazowego użytku do żywności i napojów do spożycia w restauracjach i kawiarniach, opakowaniach jednorazowego użytku do owoców i warzyw czy miniaturowych butelkach szamponów i innych miniaturowych opakowaniach w hotelach.

Propozycja KE miałaby przyczynić się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych z opakowań nawet o 43 mln ton do 2030 r. i zmniejszenie zużycia wody o 1,1 mln m3.

Dodatkowo, koszty szkód środowiskowych dla gospodarki i społeczeństwa zostałyby zmniejszone o 6,4 mld euro w stosunku do poziomu bazowego 2030 roku.

Tworzywa sztuczne częścią „zrównoważonej przyszłości”?

KE opublikowała ponadto propozycję nowych ram prawnych, które wyjaśniają, w jaki sposób te tworzywa sztuczne mogą stanowić część zrównoważonej przyszłości. Dotyczą one biopochodnych, biodegradowalnych i kompostowalnych tworzyw sztucznych. Jak wyjaśniono będą one stanowić wytyczne dla przyszłych prac UE w tej dziedzinie, np. dla wymogów dotyczących ekoprojektu dla zrównoważonych produktów, programów finansowania i dyskusji międzynarodowych.

 

Dodaj ofertę pracy