biester
Wiadomości
Alpla  

Ślad węglowy rHDPE

Recyklingowany HDPE (rHDPE) z hiszpańskich zakładów recyklingu Suminco w Montcada i Reixac oraz w Venta de Baños, należących do Grupy ALPLA, powoduje do 88 proc. mniej emisji równoważnika węgla niż materiał pierwotny. To odkrycie z analizy przeprowadzonej przez niezależną firmę doradczą c7-consult po raz kolejny podkreśla znaczenie recyklingu.

Recykling opakowań z tworzyw sztucznych jest integralną częścią strategii zrównoważonego rozwoju firmy ALPLA od ponad 25 lat. Światowy producent opakowań z tworzyw sztucznych zawsze opowiada się za zamkniętym obiegiem pakowania zgodnie z zasadą „butelka do butelki”. Recykling odgrywa w tym kluczową rolę, podnosząc wartość zużytych opakowań z tworzyw sztucznych. Firma od dawna wyrobiła sobie markę na całym świecie jako partner w zakresie recyklingu PET w oparciu o własne zakłady recyklingu, firma dodatkowo przeszła na recykling HDPE jesienią 2019 r., kiedy zakupiła dwa hiszpańskie zakłady recyklingu.

KLIKNIJ I PRZECZYTAJ CIĄG DALSZY ARTYKUŁU

Dodaj ofertę pracy