biester
Wiadomości

Zbiór butelek PET

Interzero zacieśnił współpracę z włoskim konsorcjum Corepla, które przygotowuje się do wprowadzenia systemu kaucyjnego. Corepla zainwestowała w 100 nowych butelkomatów, które zapewnią właściwą zbiórkę plastiku w handlu wielkopowierzchniowym.

Na wprowadzenie systemu kaucyjnego decyduje się coraz więcej krajów w Europie. W Polsce depozytowa zbiórka opakowań na napoje ma obowiązywać od 2025 roku. Wcześniej, bo już przyszłym roku, będzie ona dotyczyć Włochów.

Corepla to włoska organizacja non-profit zrzeszająca firmy opakowaniowe, której celem jest osiągnięcie poziomów recyklingu opakowań plastikowych określonych przez prawo Unii Europejskiej. Konsorcjum w ostatnim czasie kupiło 100 butelkomatów do zbiórki butelek PET w sklepach wielkopowierzchniowych. Projekt jest efektem współpracy Corepla z Interzero Italy, które jest częścią międzynarodowej grupy Interzero, specjalizującej się w zintegrowanych rozwiązaniach środowiskowych z obszaru gospodarki odpadami i obiegu zamkniętego. 

Gotowi na SUP

Inicjatywa Interzero i Corepla stanowi odpowiedź na unijną dyrektywę Single Use Plastic (SUP). Zgodnie z nią państwa członkowskie Unii Europejskiej mają zapewnić 77% poziom zbiórki butelek z tworzyw sztucznych wprowadzonych do obiegu po 2024 r., a 90% w 2029 r. Ponadto wymagania dotyczące minimalnych udziałów recyklatu (PET) w nowych butelkach z plastiku wyniosą odpowiednio 25% od 2025 r. i 30% od 2030 r.

“To jest kolejny krok, wpisujący się w nasze zobowiązania do upowszechnienia nowego systemu selektywnej zbiórki oraz zapewnienia procesu „bottle-to-bottle’, w którym plastikowe butelki z rynku konsumenckiego wracają do obiegu.” – mówi prezes Corepla Giorg Quagliuolo. “W związku z tym przygotowujemy się do włączenia dużych detalistów do planu, który nie tylko promuje aktywne uczestnictwo konsumentów w korzystaniu z automatów w punktach sprzedaży, ale sprawia, że marki stają się bohaterami innowacyjnej gospodarki obiegu zamkniętego, której celem jest zwiększenie ilości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu i skrócenie drogi między zbiórką a recyklingiem”.

Projekt konsorcjum Corepla zakłada umieszczenie butelkomatów w punktach sprzedaży dobrze rozpoznawalnych marek, co ma zachęcić konsumentów do oddania i prawidłowego zagospodarowania plastikowych butelek.

"Jesteśmy dumni ze współpracy z organizacją Corepla, która wzmacnia naszą pozycję lidera w zakresie zintegrowanych rozwiązań środowiskowych" - powiedziała Anna Grom, dyrektor zarządzająca Interzero Circular Solutions Europe. "Połączenie know-how Corepla i Interzero powołało do życia kolejny projekt gospodarki obiegu zamkniętego, który dzięki wykorzystaniu innowacji technologicznych, zapewnia identyfikację i oszczędzanie zasobów zgodnie z ideami zrównoważonego rozwoju. Ta inicjatywa promuje wizje Interzero, czyli świata bez odpadów.”

Dzięki partnerskiej współpracy z sieciami handlowymi, butelkomaty będą łatwo dostępne dla konsumentów. W wyniku tego zwiększy się efektywność zbiórki odpadów PET. Dodatkowym elementem wzmacniającym zaangażowanie konsumentów będzie system premiowy, a także łatwość znalezienia punktu zbiórki w specjalnej aplikacji.

Technologia upraszcza zbiórkę PET

System zbiórki będzie działał w prosty sposób. Konsument dostarczy butelki PET do automatów w punktach sprzedaży. Urządzenia rozpoznają typ opakowania w czasie rzeczywistym i zaakceptują tylko butelki PET przeznaczone do kontaktu z żywnością.

Poziom wypełnienia butelkomatu będzie monitorowany na bieżąco przez internet. W momencie osiągnięcia prawie pełnej objętości maszyny, sklep zamówi odbiór odpadów, za pomocą prostego systemu zgłoszeniowego. Interzero zapewni również regularne przeglądy techniczne i wsparcie swoich konsultantów oraz techników. Ponadto firma przygotuje raporty zbiórki i ocenę jej skutków środowiskowych, co pozwoli zmierzyć na podstawie kluczowych wskaźników efektywności wyniki inicjatywy. 

Dodaj ofertę pracy