biester
Wiadomości

TECHNOLOGIA JEST KLUCZEM DO GOZ

Rozmowa z prof. dr Martinem Bastianem, prezesem SKZ – Kunststoff-Zentrum.

W jaki sposób SKZ wspiera firmy z branży tworzyw sztucznych w kwestiach dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym?

Na przykład nasze badania i rozwój SKZ koncentrują się na próbach opracowania lepszych rozwiązań w zakresie projektowania dla recyklingu. Chodzi o projektowanie produktów w celu łatwiejszego ponownego wykorzystania. Dziś nadal istnieje wiele produktów, które bardzo trudno poddać recyklingowi. Ponadto wspieramy firmy w doskonaleniu technologii przetwarzania, na przykład w zakresie przetwarzania odpadów produkcyjnych.

Dodatkowo stale prowadzimy również badania w zakresie rozwoju materiałów i produktów, w oparciu o dostępne w tym czasie tworzywa wtórne.

 

Czy tworzysz również rozwiązania międzyfirmowe?

Tak, to też robimy. Od kilku lat intensywnie pracujemy nad pytaniem, jak wykorzystać technologie cyfrowe, na przykład sztuczną inteligencję, aby lepiej odpowiadać na zapotrzebowanie i dostępność wtórnych tworzyw sztucznych. Do tej pory często zdarza się, że odpady z tworzyw sztucznych, które są surowcem wtórnym, gromadzą się gdzieś, ale nikt nie zna lokalizacji ani ilości. Z drugiej strony nie ma wiedzy, gdzie potrzebna jest określona ilość. Pracujemy nad tworzeniem platform cyfrowych, które mogą łączyć dostawców z konsumentami.

 

Więc chodzi o dzielenie się wiedzą?

Bardzo ważne jest przekazanie firmom wszelkiej istniejącej wiedzy na temat gospodarki o obiegu zamkniętym na świecie. Skąd pozyskujesz towary wtórne? Jak uzyskać certyfikat produktu? Jak skłonić ważne sektory klientów, takie jak przemysł motoryzacyjny, do kupowania produktów, nawet jeśli zawierają one – czasami znaczny – procent materiałów pochodzących z recyklingu? Bardzo ważne jest dla nas przekazywanie tej wiedzy ludziom.

KLIKNIJ I PRZECZYTAJ CIĄG DALSZY ROZMOWY

Dodaj ofertę pracy