biester
Wiadomości

3 MLN TON W OPAKOWANIACH

Polska jest jednym z unijnych liderów w produkcji opakowań z plastików. Wartość rynku opakowań z tworzyw wyniosła w naszym kraju 26,7 mld PLN w roku 2021. W Polsce w sposób regularny działa ok. 500 producentów tego typu opakowań. Tak wynika z badania rynku przeprowadzonego przez redakcję branżowego magazynu Plastics Review, która poddała analizie wyniki finansowe ponad 300 producentów z tej branży.

 

Wyniki badania Plastics Review pokazują niezbicie, iż wartość rynku opakowań z tworzyw sztucznych jest znacznie wyższa niż oficjalne szacunki. Biorąc pod uwagę średnie ceny transakcyjne z 2021, branża opakowaniowa zużyła w tym czasie ok. 3 mln ton polimerów. Zatem, wszelkie dotychczasowe szacunki o ilościach przetwarzanych w Polsce polimerów są dość dalekie od rzeczywistości. Ten stan rzeczy ma szereg implikacji, wskazuje m.in. na duże niedoszacowanie ilości odpadów opakowaniowych w naszym kraju.  – Wystarczy przeprowadzić prostą dedukcję – zachęca Waldemar Sobański, Redaktor Naczelny Plastics Review. Jeżeli eksportujemy ok. 50%, to w kraju pozostają opakowania o wartości ok. 13,35 mld PLN. Jeżeli standardowo założymy, iż 80% wartości opakowania stanowił użyty do jego produkcji surowiec, wówczas okaże się, że wartość tworzyw sztucznych wykorzystanych w opakowaniach w 2021 to ok. 10,7 mld PLN. W prowadzonym równolegle przez Plastics Review badaniu rynku recyklingu tworzyw sztucznych jego wartość w 2021 została określona na 2,8 mld PLN. Przy czym dotyczy to całego recyklingu, nie tylko opakowań. Ale nawet zakładając, że cały recykling pochodził z opakowań to okazuje się, że tworzywa sztuczne warte ok. 8 mld PLN poszły na zmarnowanie. Przeliczając to na ilość po średnich cenach z 2021 otrzymujemy wielkość co najmniej 1,1 mln ton tworzyw sztucznych, które zaległy na wysypiskach śmieci lub zostały spalone. To ogromne marnotrawstwo.

 

Reasumując, ponad 8 mld PLN rocznie – tyle kosztuje Polskę (i jej obywateli, bo to oni za ten surowiec zapłacili) brak wprowadzenia skutecznych regulacji gospodarki obiegu zamkniętego i dotychczasowy legislacyjny chaos w tej dziedzinie. Jako, że taka sytuacja trwa od lat, możemy mówić o dziesiątkach miliardów złotych strat i milionach ton, które zalegają w polskiej glebie i atmosferze, zamiast stanowić surowiec wtórny.

 

Zobacz TOP 77 opakowań elastycznych w Polsce

Zobacz TOP 77 opakowań sztywnych w Polsce

Dodaj ofertę pracy