biester
Wiadomości
KGL  

KGL ma umowę z Danish Crown A/S

Koncern Danish Crown jest jednym z największych producentów wieprzowiny na świecie. Jest także właścicielem Zakładów Mięsnych Sokołów.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, KGL jest głównym dostawcą opakowań dla koncernu Danish Crown, w tym głównie dla zakładów produkcyjnych tego Koncernu zlokalizowanych na terenie Polski. Dostawy opakowań w ramach Umowy realizowane są na podstawie indywidualnych zamówień i zależą od prognozowanego zapotrzebowania odbiorcy.

Ponadto, zgodnie z Umową postanowiono, że KGL jest także preferowanym przez Koncern dostawcą opakowań mono materiałowych przy założeniu, że dysponuje odpowiednimi i konkurencyjnymi rozwiązaniami spełniającymi potrzeby Koncernu w tym zakresie.

Zarząd KGL szacuje, że w okresie obowiązywania aneksowanej Umowy (tj. do 28 lutego 2025 r.) potencjalne przychody z tytułu realizacji dostaw opakowań do Koncernu mogą wynieść ok. 30 mln zł netto. Jednocześnie Zarząd informuje, że przychody wygenerowane za poprzedni trzyletni okres obowiązywania Umowy tj. lata 2020-2022, wniosły 43 mln zł netto.

Dodaj ofertę pracy