biester
Wiadomości

Unijne sankcje na rosyjski kauczuk

UE właśnie porozumiała się co do 10 pakietu sankcji na Rosję.

Polska nalegała na umieszczenie w 10 pakiecie sankcji UE zakazu importu kauczuku syntetycznego z Rosji. Oponowały Włochy. Rosja jest istotnym dostawcą dla europejskich fabryk opon.

W przyjętym właśnie 10 pakiecie sankcji UE nie znalazł się bezpośredni zakaz importu kauczuku z Rosji. Jednak akceptacja 10 pakietu sankcji przez Polskę jest warunkowa. Jednym z warunków jest ustanowienie przez KE mechanizmu monitorującego unijny rynek kauczuku i przygotowującego kwartalne raporty na temat dywersyfikacji importu kauczuku syntetycznego przez państwa UE, co ma w szybkim tempie ograniczyć dostawy z Rosji. 

Wydaje się, że los rosyjskiego kauczuku w EU jest przesądzony. 

Również USA zapowiedziały dziś wprowadzenie wraz z państwami G7 szeregu nowych sankcji, w tym ograniczających import produktów przemysłu chemicznego z Rosji. Szczegóły mają paść na początku tygodnia.

Aktualizacja z 25.02.2023

Potwierdziły się wcześniejsze doniesienia. Na liście sankcyjnej UE znalazły się m.in. asfalt, masy bitumiczne i kauczuk. Z tym ostatnim sytuacja jest bardziej złożona. Do czerwca 2024 ma obowiązywać pewien limit importu rosyjskiego kauczuku do krajów UE (560 tys. ton). Zgodnie z polskim warunkiem Komisja Europejska będzie kwartalnie  publikować raporty na temat dywersyfikacji importu kauczuku przez europejskie firmy i publikować, które firmy nie dywersyfikują w odpowiedni sposób tego importu. - To mechanizm napiętnowania tych, którzy nie potrafią szybko od importu rosyjskiego kauczuku odchodzić – podkreślił minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk. Natomiast od lipca 2024 w całej UE będzie obowiązywał bezwględny zakaz importu kauczuku syntetycznego z Rosji.

Własnie z przemysłem kauczukowym związana jest spólka Makrochem z Lublina, która jako jedyna firma zarejestrowana w Polsce nadal bez ograniczeń prowadzi operacje handlowe z Rosją. Więcej tutaj

Jednym z głownych wygranych wprowadzonych ograniczeń może być Synthos SA drugi co do wielkości producent kauczuku syntetycznego w UE z mocami produkcyjnymi rzędu 800 000 ton rocznie.

Dodaj ofertę pracy