KGL_new
Wiadomości

Luka co najmniej 6,7 mld EUR w recyklingu

Z badania Europejskiego Banku Inwestycyjnego wynika, że zasypanie ​​luki inwestycyjnej w wysokości co najmniej 6,7 mld euro jest niezbędne do osiągnięcia europejskich celów w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych.

  • Opakowania z tworzyw sztucznych w największym stopniu przyczyniają się do problemu odpadów z tworzyw sztucznych
  • 25 firm odpowiada za połowę światowej produkcji tworzyw sztucznych
  • Opłacalność sortowania i recyklingu, a także rynek tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu nadal stanowią wyzwanie w kontekście obecnej sytuacji
  • Rozwiązanie dla wzmocnienia zrównoważonej gospodarki tworzywami sztucznymi o obiegu zamkniętym polega na połączeniu nowych środków politycznych, zwiększonej wydajności i przełomowych innowacji w zakresie projektowania, zbierania, sortowania i recyklingu tworzyw sztucznych.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przedstawił nowe badanie zatytułowane  „Cutting plastics pollution – Financial Measures for a more circular value chain . W badaniu przeanalizowano nieefektywności łańcucha wartości tworzyw sztucznych i ich rozwiązania. Badanie objęło dziesięć podstawowych przyczyn problemu odpadów z tworzyw sztucznych i identyfikuje możliwości inwestycyjne oraz środki polityczne, które pomogą rozwiązać narastający światowy kryzys związany z tworzywami sztucznymi.

Produkcja tworzyw sztucznych, szybkie zużycie i powszechne odprowadzanie ich do środowiska naturalnego — zarówno na lądzie, jak i na morzu — rośnie wykładniczo w ciągu ostatnich 70 lat. Wdrażanie gospodarki w pełni obiegowej w tworzywach sztucznych jest niezbędne w obliczu stale rosnącej złożoności podstawowych związków.

W kontekście globalnym Unia Europejska stosunkowo dobrze radzi sobie z problemem zanieczyszczenia odpadami z tworzyw sztucznych i wyznaczyła sobie ambitne cele w ramach europejskiej strategii na rzecz tworzyw sztucznych. Niemniej jednak w raporcie stwierdzono, że luka inwestycyjna szacowana na 6,7-8,6 mld EUR musi zostać zlikwidowana, aby osiągnąć zadeklarowany przez Europę cel, jakim jest wprowadzanie na rynek UE każdego roku 10 mln ton (Mt) recyklatów tworzyw sztucznych w produktach końcowych do 2025 r. Osiągnięcie tych celów wymaga znacznych inwestycji i niezawodnego rynku końcowego dla materiałów pochodzących z recyklingu. Największe luki w sortowaniu i recyklingu identyfikuje się w regionach spójności UE, skupionych wokół Europy Środkowej i Wschodniej oraz Europy Południowo-Wschodniej.

Biorąc pod uwagę złożoność łańcucha wartości tworzyw sztucznych, wiele niezbędnych ulepszeń wymaga środków z zakresu polityki połączonych z ukierunkowanymi instrumentami finansowymi. Zalecenia dotyczące polityki zawarte w badaniu obejmują środki legislacyjne mające na celu rozwiązanie problemu opakowań z tworzyw sztucznych trudnych do recyklingu, ograniczenia dotyczące opakowań kompozytowych (takich jak opakowania łączące papier i tworzywa sztuczne) oraz nałożenie kwot na recykling przy jednoczesnym zwiększeniu świadomości społecznej.

Raport sporządzony przez dział doradczy ds. innowacji i finansów cyfrowych Banku w ramach mandatu doradczego InnovFin kończy się zaleceniami finansowymi dla Komisji Europejskiej mającymi na celu rozwiązanie problemu zanieczyszczenia odpadami z tworzyw sztucznych zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią. Obejmują one pożyczki dla przedsiębiorstw i spółek o średniej kapitalizacji, gmin, władz lokalnych, a także wsparcie działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej.

Wiceprezes EBI, Ambroise Fayolle,  powiedział:  „Wśród wielu kryzysów, przed którymi stoi obecnie świat, jeden ukrywa się na widoku: kryzys związany z zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi. Tworzywa sztuczne powodują znaczne zanieczyszczenie środowiska i stoją w sprzeczności z potrzebą ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Program gospodarki o obiegu zamkniętym stanowi kluczową okazję do rozwiązania problemu, ale nie zostanie to osiągnięte bez znacznych inwestycji i innowacyjnych środków politycznych. EBI, poprzez swoje finansowanie zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego na całym świecie, jest gotowy do wykonania swojej części rozwiązania tego problemu. To badanie daje jasny kierunek dalszych działań, analizując wiele złożonych warstw łańcucha wartości tworzyw sztucznych i proponuje rozwiązania jego nieefektywności”.

TOP 77 PLASTICS RECYCLING in POLAND

Dodaj ofertę pracy