biester
Wiadomości

Czy na recyklingu można zarobić?

Grupa EREMA udowadnia, że tak i to całkiem nieźle. Rosną przychody, wielkość zakładów i moce produkcyjne. Grupa EREMA, w skład której wchodzą EREMA Group GmbH i jej spółki zależne EREMA, PURE LOOP, UMAC, 3S, KEYCYCLE i PLASMAC, zamknęła rok obrotowy 2021/22 z 17-procentowym wzrostem przychodów. Skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 295 mln EUR, a liczba pracowników wzrosła do ponad 840. Grupa EREMA pozostaje na kursie dalszego rozwoju.

 „W minionym roku finansowym ponownie postawiliśmy kilka kamieni milowych w rozwoju napędzanym przez naszą technologię. Jesteśmy z tego bardzo dumni, ponieważ panujące warunki rynkowe po raz kolejny były bardzo wymagające ze względu na koronę, wzrost kosztów energii i logistyki oraz przerwy w łańcuchu dostaw” – podsumowuje miniony rok Manfred Hackl, dyrektor generalny EREMA Group GmbH.

Łącznie 220 wytłaczarek wyprodukowanych w Ansfelden zostało dostarczonych do klientów na całym świecie. Jeśli do tej liczby uwzględni się poszczególne komponenty i moduły, takie jak systemy filtrów i technologię przeciwzapachową ReFresher, łączna liczba wynosi około 320. Następnie są jeszcze 53 wytłaczarki firmy PLASMAC, włoskiej spółki zależnej. Zdolność produkcyjna peletu z recyklingu wszystkich systemów wytłaczania dostarczonych w roku obrotowym 2021/22 wynosi około 1,34 miliona ton rocznie.

WIĘCEJ

Dodaj ofertę pracy