biester
Wiadomości

Grupa Azoty: wsparcie za gaz i energię

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał Spółce wsparcie finansowe w ramach pomocy dla sektorów energochłonnych związanego z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej. Kwota wsparcia finansowego przyznanego dla Spółki wynosi 52,3 mln zł.

Wsparcie przyznane zostało również innym spółkom z Grupy Kapitałowej. Łączna kwota przyznanego wsparcia dla spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, tj. Spółki, Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. i Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. wynosi 234,2 mln zł.

Dodaj ofertę pracy