biester
Wiadomości
Lanxess  

Lanxess: dobre wyniki na tle branży

W środowisku charakteryzującym się wieloma wstrząsami, LANXESS pomyślnie zamknął rok fiskalny 2022 ze znacznym wzrostem sprzedaży i zysków.

Sprzedaż koncernu wyniosła w 2022 roku 8,088 mld EUR, co oznacza wzrost o 32,6 procent w porównaniu 6,101 mld EUR w roku poprzednim. EBITDA przed pozycjami nadzwyczajnymi wzrosła o 14,1 procent do 930 mln euro w porównaniu z 815 mln euro rok wcześniej. Zysk zmieścił się zatem w przewidywanym niedawno przedziale 900 do 950 mln EUR.

 

Znacznie zwiększone koszty surowców i energii LANXESS w całości przeniósł na rynek poprzez udany wzrost cen sprzedaży. Wzrost napędzany był przede wszystkim przez segmenty Specialty Additives i Consumer Protection. Ten ostatni skorzystał w szczególności z wkładu jednostki Microbial Control firmy IFF nabytego na początku lipca 2022 roku oraz z amerykańskiej firmy Emerald Kalama Chemical nabytej na początku sierpnia 2021 roku. Niższe wolumeny sprzedaży, zwłaszcza w ostatnim kwartale 2022 roku, miały negatywny wpływ na zyski.

 

"Dzięki dobremu zarządzaniu w 2022 roku zwiększyliśmy zyski pomimo niekorzystnych warunków zewnętrznych. To pokazuje, że LANXESS jest nieprzemakalny. Nasza strategia wytrzymała próbę. Dzięki wiodącej pozycji naszych produktów udało nam się w całości przekazać rynkowi ekstremalne wzrosty kosztów. Ponadto wzmocniliśmy koncentrację na chemii specjalistycznej i rozwinęliśmy obecność w Ameryce Północnej. To zapewnia dodatkową stabilność i wzrost" - mówi Matthias Zachert, prezes zarządu LANXESS. "Jednak rok 2023 nie będzie łatwiejszy. Zmniejszony popyt, który odczuliśmy już w ostatnim kwartale 2022 roku, trwa obecnie. Jestem jednak przekonany, że dzięki stabilnemu pozycjonowaniu, uda nam się przejść również przez to załamanie gospodarcze."

 

Marża EBITDA pre exceptionals wyniosła 11,5 proc. wobec 13,4 proc. przed rokiem. Spadek wynikał z przerzucenia znacznie zwiększonych kosztów i niższych wolumenów sprzedaży.

 

Zysk netto z działalności kontynuowanej wzrósł znacząco o 60,0 proc. i wyniósł 184 mln euro, wobec 115 mln euro przed rokiem. Nie obejmuje to wyników jednostki biznesowej High Performance Materials, która została wydzielona i zgłoszona jako działalność zaniechana.

 

W 2023 roku LANXESS oczekuje, że EBITDA pre exceptionals będzie na poziomie roku poprzedniego. Jednocześnie koncern przewiduje recesyjne środowisko biznesowe w pierwszej połowie roku. Utrzymujące się wysokie ceny energii z czwartego kwartału poprzedniego roku będą miały wpływ również na początek 2023 roku. Źródłem niepewności pozostają reperkusje wojny w Ukrainie oraz zmiany kosztów surowców i energii. W pierwszym kwartale 2023 roku LANXESS oczekuje EBITDA pre exceptionals w wysokości od 180 mln EUR do 220 mln EUR.

 

 

 

Dalsza optymalizacja portfela

 

W minionym roku LANXESS kontynuował zaostrzenie koncentracji na chemii specjalistycznej, co przełożyło się na większą stabilizację i mniejszą zależność od wahań cyklicznych. W lipcu 2022 roku koncern zakończył przejęcie biznesu Microbial Control od amerykańskiej firmy IFF. W maju ubiegłego roku LANXESS ogłosił również wydzielenie jednostki biznesowej High Performance Materials. Ma ona zostać przeniesiona do spółki joint venture zajmującej się wysokowydajnymi polimerami inżynieryjnymi. LANXESS planuje założyć spółkę joint venture z inwestorem private equity Advent International. Po uzyskaniu wszystkich zezwoleń antymonopolowych utworzenie joint venture ma nastąpić na początku kwietnia. LANXESS otrzyma z tytułu transakcji płatność w wysokości około 1,1 mld EUR, którą wykorzysta przede wszystkim na redukcję zadłużenia i tym samym wzmocnienie bilansu.

 

Dywidenda ma pozostać stabilna

 

W 2022 roku dywidenda ma pozostać stabilna. Zarząd i Rada Nadzorcza zaproponują dywidendę w wysokości 1,05 EUR na akcję na dorocznym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się 24 maja 2023 roku. Mimo wymagającego otoczenia, pozostaje więc bez zmian rok do roku. Grupa kontynuuje tym samym swoją politykę utrzymywania dywidendy na co najmniej stabilnym poziomie. Propozycja odpowiada łącznej wypłacie w wysokości około 90,7 mln EUR.

 

Wzrost we wszystkich segmentach

 

Działalność w segmencie Consumer Protection w ciągu roku rozwijała się bardzo pozytywnie. Segment w dużym stopniu skorzystał z przejęcia firmy Emerald Kalama Chemical w 2021 roku oraz działalności Microbial Control od firmy IFF w lipcu 2022 roku. Sprzedaż w roku obrotowym 2022 wyniosła 2,366 mld euro, co oznacza wzrost o 49,8 procent w porównaniu z rokiem poprzednim, w którym wyniosła 1,579 mld euro. EBITDA przed wyjątkami wzrosła o 30,1 proc. do 363 mln euro w porównaniu z 279 mln euro rok wcześniej. Wszystkie jednostki biznesowe segmentu osiągnęły wyższe ceny sprzedaży. Negatywny wpływ na wynik miały znacznie wyższe koszty frachtu. Marża EBITDA przed uwzględnieniem wyjątków spadła z 17,7 procent w roku poprzednim do 15,3 procent.

 

Również w segmencie Specialty Additives LANXESS przeniósł na rynek znacznie podwyższone ceny energii i surowców poprzez wyższe ceny sprzedaży. Ponadto segment ten skorzystał z trwającego ożywienia w przemyśle lotniczym. Sprzedaż wyniosła 2,970 mld EUR, co oznacza wzrost o 29,4 procent w porównaniu z rokiem poprzednim, w którym sprzedaż wyniosła 2,295 mln EUR. EBITDA przed wyjątkami wzrosła o 48,3 procent z 323 mln euro w poprzednim roku do 479 mln euro. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrosła do 16,1 procent, wobec 14,1 procent przed rokiem.

 

W segmencie Advanced Intermediates firma LANXESS również z powodzeniem przeniosła na rynek podwyżki cen energii i surowców. Jednak słabszy popyt i tym samym zmniejszone wolumeny sprzedaży doprowadziły do spadku wyniku. Sprzedaż wyniosła 2,413 mld EUR, co oznacza wzrost o 23,8 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym, w którym wyniosła ona 1,949 mld EUR. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 291 mln EUR i była o 12,6 % niższa niż w roku ubiegłym, kiedy to wyniosła 333 mln EUR. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 12,1 % w porównaniu z 17,1 % w roku poprzednim.

Dodaj ofertę pracy