biester
Wiadomości

Obieg zamknięty folii PVB

Interzero Organizacja Odzysku Opakowań wdrożyła nowy sposób zagospodarowania resztek folii PVB, stosowanej w produkcji szyb samochodowych. Nowa technologia zostanie wykorzystana do produkcji kaloszy przez Fagum-Stomil, producenta obuwia roboczego i gospodarczego. Projekt realizuje założenie, że produkty, materiały i surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a generowanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. Proces odzyskiwania resztek z folii PVB opracowany przy współpracy Interzero i Fagum-Stomil został wdrożony z końcem 2022 roku.

Produkcja kaloszy jest realizowana jest z resztek folii PVB, która jest surowcem do produkcji szkła laminowanego, czyli zwykłej szyby samochodowej. Folia z uwagi na swój skład (75% z żywicy poliwinylobutyralowej) jest bardzo trudna w przetwarzaniu, gdyż ulega sklejaniu. Dotychczas była stosowana jako komponent do produkcji paliwa alternatywnego, które ostatecznie jest wykorzystywane w cementowniach. Po długich testach, prowadzonych od 2021 roku przez Interzero i Łukpol, udało się wypracować metodę na przetworzenie ścinki PVB i jej ponowne wykorzystanie do produkcji granulatów obuwniczych (na spody i wierzch). W ten sposób ścinka zostaje poddana procesowi recyklingu.

W Interzero realizujemy misję wspierania gospodarki obiegu zamkniętego poprzez poszukiwanie innowacyjnych, zintegrowanych rozwiązań środowiskowych, ukierunkowanych na przyszłość. Prace nad technologią pozwalającą na wykorzystanie resztek tak trudnego surowca, jakim jest żywica PVB skończyły się sukcesem, a dużą satysfakcję daje nam współpraca w tym obszarze ze spółką Łukpol komentuje Paweł Lesiak, wiceprezes Interzero i dodaje: każde rozwiązanie ma sens wtedy, gdy jest wdrożone do produkcji, dlatego cieszy nas fakt, że rynek obuwniczy wykorzysta opracowany przez nas granulat.

Opracowana metoda daje wymierne korzyści dla środowiska – zmniejsza ilość surowców naturalnych potrzebnych do produkcji, zmniejsza zanieczyszczenia i eksploatację środowiska oraz prowadzi do złagodzenie kryzysu klimatycznego.

Współpracę z Interzero komentuje Grzegorz Skomorowski, Vice Director Łukpol Sp. z o. o.:  Aktualny problem zagospodarowania ogromu plastiku produkowanego każdego dnia jest coraz mocniej dostrzegany przez społeczeństwo. Każde działanie prowadzące do procesu zagospodarowania opadów i wykorzystanie ich do ponownego użycia jest sukcesem. Dla nas projekt z Interzero jest pionierskim działaniem, dającym podstawy do dalszych rozwiązań w obszarze ekologicznych produktów. Chcemy, aby wybór kaloszy marki Fagum–Stomil dawał konsumentowi poczucie uczestniczenia w wielkim projekcie, jakim jest odpowiedzialność, zrównoważony rozwój, a przede wszystkim dbałość o środowisko naszej planety dla nas i kolejnych pokoleń.

Dodaj ofertę pracy