biester
Wiadomości

Znamy stawki kaucji za opakowania

MKiŚ opublikował projekt rozporządzenia z wysokościami kaucji dla poszczególnych opakowań.

"Zgodnie z projektowaną zmianą ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, systemem kaucyjnym zostaną objęte opakowania w postaci: butelek z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku o pojemności do 3l, puszek metalowych o pojemności do 1l, a także butelek szklanych wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5l" - napisano w uzasadnieniu projektu.

 

"Ponadto przedsiębiorcy wprowadzający napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym zobowiązani zostaną do umieszczania na tych opakowaniach oznakowania określającego wysokość kaucji, natomiast przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu lub inny punkt objęty systemem kaucyjnym, uczestniczący w systemie kaucyjnym w zakresie co najmniej pobierania kaucji i zwracania kaucji oraz odbierania pustych opakowań i odpadów opakowaniowych, zobowiązani będą m.in. do zwrotu pobranej przy zakupie kaucji w momencie zwrotu opakowań lub odpadów opakowaniowych objętych systemem kaucyjnym" - dodano.

 

Wysokość kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym:

 

Rodzaje opakowań: Wysokość kaucji w zł za 1 szt. opakowania
butelki z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku o pojemności do 3 l 0,5
puszki metalowe o pojemności do 1 l 0,5
butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 l 0,5

 

Dodaj ofertę pracy