biester
Wiadomości

Monofolie nadchodzą raźnym krokiem

Folie i opakowania foliowe z jednego typu surowca to obecnie wymóg niezbędny do zamknięcia cyklu życia opakowań z tworzyw. Monofolie coraz częściej pojawiają się rynku i pochód ten jest dynamizowany przez postępy w legislacji oraz akceptację właścicieli marek konsumpcyjnych.

Monofolie BOPP i BOPET, BOPE otwierają nowe możliwości: opakowanie w 100% z jednego materiału – najlepsze możliwości recyklingu – minimalny wpływ na środowisko. UE przewiduje, że do 2030 r. recykling odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych wyniesie 55%. Wiodące marki również przyczyniają się do silnej dynamiki przemysłu opakowaniowego i tworzyw sztucznych, realizując własne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Celem jest zaprojektowanie opakowań z tworzyw sztucznych w taki sposób, aby po zużyciu można je było zaklasyfikować do określonej klasy materiałów, a tym samym poddać recyklingowi w celu uzyskania wysokiej jakości przemiału.

Przy obecnych opakowaniach z tworzyw sztucznych jest to tylko częściowo możliwe. Zwykle składaką się z dwóch, trzech lub nawet więcej warstw polimerowych, które mają optymalne właściwości dla konkretnego przypadku zastosowania. Polietylen (PE) jako warstwy uszczelniające, polipropylen (PP) lub poliester (PET) jako podłoże do drukowania oraz warstwa stabilna termicznie i mechanicznie, PA dla optymalnej odporności na przebicie i bariery (aromowej).

Ponadto warstwy aluminium (tlenku) lub tradycyjna folia aluminiowa są często stosowane jako bariery dla tlenu i pary wodnej. Jednak takich wielowarstwowych folii nie można przypisać do frakcji tworzyw sztucznych w procesach sortowania, dlatego są sortowane i zwykle wysyłane do recyklingu termicznego. Nawiasem mówiąc, rozdzielenie różnych warstw nie jest możliwe, a przynajmniej nie jest technicznie wykonalne.

Projektowanie nowych opakowań ma więc na celu rozwiązania monomateriałowe składające się tylko z jednego polimeru, ale zachowujące wszystkie funkcjonalności, w tym hermetyczne zamknięcie, odpowiednio wysoką barierowość i stabilność mechaniczną. Ogromny potencjał tkwi w szczególności w PE i PP, ale także w PET, który od lat udowadnia swoją przydatność do recyklingu w postaci butelek, nawet z dopuszczeniem do kontaktu z żywnością.

Tutaj wkracza Brückner Maschinenbau i we współpracy z wiodącymi producentami surowców, producentami maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych i firmami opakowaniowymi opracowuje optymalne folie do opakowań monomateriałowych. Na przykład w zakładzie pilotażowym Brückner, wspólnie z Mitsui Chemicals, opracowano folię z wysokokrystalicznego PP za pomocą technologii jednoczesnego rozciągania, która wytrzymuje nawet bardzo trudny proces sterylizacji bez uszkodzeń i zapewnia wysoką barierowość (OTR < 1). W ten sposób w połączeniu z CPP, nienadający się do recyklingu laminat PET-folia aluminiowa-PE może być zastąpiony w wysoce specjalistycznych zastosowaniach.

Ponieważ wiele firm opakowaniowych polega na elastycznych opakowaniach na bazie PE, firma Brückner Maschinenbau od pięciu lat  pracuje również nad folią BOPE. Podstawą jest wiele nowych opracowań surowców PE na bazie LLDPE, a przede wszystkim HDPE. Dają zupełnie nowe możliwości. Niektóre przykłady to: folia HD-BOPE (jako podłoże do druku lub folia barierowa) laminowana tradycyjną dmuchaną folią LDPE (jako warstwa uszczelniająca) lub HD-BOPE jako biała nieprzezroczysta folia o zmniejszonej gęstości do nieprzezroczystych opakowań bez malowania. Otwierają się również nowe zastosowania w zakresie termoformowania lub produkcji tub. Oczywiście folie BOPET mogą być również wytwarzane do produkcji opakowań z czystego PET. Na przykład opracowano odrywane folie wieczkowe do tacek A-PET składające się aż w 90% z materiału rPET.

Dodaj ofertę pracy