biester
Wiadomości

Rynek moto kontynuuje wzrost

Rynek nowych samochodów w UE kontynuował wzrost już ósmy miesiąc z rzędu, a imponujące dane z czterech wiodących rynków pomogły branży wyjść z kryzysu.

Dane z marca , opublikowane przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA), pokazują, że rynek UE wzrósł o 28,8% w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Łącznie salony opuściło 1 087 939 egzemplarzy, ponieważ wszystkie kraje z wyjątkiem dwóch odnotowały dodatnie wyniki.

Spośród największych rynków bloku prym wiodła Hiszpania ze wzrostem o 66,1%, a następnie Włochy, które zakończyły miesiąc ze wzrostem o 40,8% w porównaniu z marcem 2022 r. Francja odnotowała wzrost o 24,2%, podczas gdy Niemcy zwiększyły liczbę rejestracji o 16,6% w porównaniu z rokiem ubiegłym . Tylko w Bułgarii i na Malcie odnotowano spadek, odpowiednio o 14,5% i 29,1%, ale oznacza to łącznie zaledwie 594 mniej samochodów w obu krajach.

Chociaż główne dane liczbowe są pozytywne, jednak bazą jest bardzo słaby marzec  w 2022 r. Ponieważ niedobór półprzewodników nadal dotykał przemysł, a czas dostaw nowych pojazdów wydłużał się, unijny rynek samochodów osobowych spadł w zeszłym roku o 4,6% w porównaniu do 2021 r.

W pierwszym kwartale roku rejestracje nowych samochodów wzrosły o 17,9% w porównaniu z 2022 r., ale spadły o 20,4% w porównaniu z danymi z 2019 r., skorygowanymi o Brexit. Spośród czterech głównych rynków UE największy wzrost odnotowała Hiszpania (wzrost o 44,6%), następnie Włochy (wzrost o 26,2%), Francja (wzrost o 15,2%) i Niemcy (wzrost o 6,5%).

Dodaj ofertę pracy