biester
Wiadomości

ZADANIE STULECIA

Rozmowa z dr Michaelem Rufem, dyrektorem generalnym KraussMaffei Group GmbH.

KraussMaffei chce do 2030 r. prowadzić wszystkie swoje zakłady w sposób neutralny pod względem emisji CO2, a do 2035 r. produkcję maszyn uczynić neutralną dla klimatu. Dlaczego jest to konieczne?

Firma KraussMaffei jest głęboko przekonana, że ​​zrównoważony rozwój jest imperatywem ekonomicznym, ekologicznym, a zatem biznesowym. Dla nas zrównoważony biznes to sukces w biznesie. Czyniąc to, nie skupiamy się tylko na własnych działaniach; raczej postrzegamy siebie jako pionierów dla naszych klientów i dostawców, umożliwiając im również osiągnięcie ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Podane ramy czasowe są wynikiem intensywnych dyskusji, a także wynikają z uświadomienia sobie, że ramy polityki środowiskowej na poziomie krajowym, europejskim i globalnym ulegną znaczącym zmianom w nadchodzących latach, na co zamierzamy być przygotowani.

Jakie są kroki w kierunku tego celu?

Postawiliśmy sobie kilka kamieni milowych na naszej drodze do neutralności klimatycznej. Do 2023 roku chcemy osiągnąć poziom „Srebrny” z EcoVadis, najbardziej wiarygodnym na świecie dostawcą ocen zrównoważonego rozwoju. Naszym celem na 2025 r. jest bycie jednym z najlepszych producentów maszyn dla przemysłu tworzyw sztucznych w obszarach zrównoważonego rozwoju i rentowności. W 2027 roku chcemy osiągnąć poziom ratingu „Złoty” z EcoVadis. Do 2030 roku zmodernizujemy bazę danych, podstawy techniczne i procesy w KraussMaffei w taki sposób, abyśmy mogli osiągnąć nasz cel neutralności CO2 dla naszych zakładów. Nad tym, jak dokładnie powinno to wyglądać, pracuje obecnie komisja ekspertów z kilku dziedzin naszej firmy.

Jak ważna jest w tym kontekście gospodarka o obiegu zamkniętym dla KraussMaffei?

Nasza branża stoi przed zadaniem stulecia. Tworzywa sztuczne, które są już używane, musimy traktować jako materiał wielokrotnego użytku. Gospodarka o obiegu zamkniętym od dawna jest zatem istotną częścią strategii korporacyjnej KraussMaffei. Naszym celem jest dalsze poszerzanie naszej oferty i bycie kluczowym partnerem dla naszych klientów w zakresie mechanicznego, rozpuszczalnikowego oraz chemicznego recyklingu tworzyw sztucznych.

Co robisz, aby pomóc zamknąć pętlę?

Od ponad trzydziestu lat zajmujemy się tematem recyklingu i związanymi z nim technologiami. Jednym z ważnych warunków wstępnych jest to, że aby zamknąć cykl w perspektywie długoterminowej, tworzywa sztuczne nie mogą być już traktowane jako odpady, ale jako cenny materiał, który można odpowiednio poddać recyklingowi; coś, co umożliwiają nasze nowoczesne technologie. Dzięki nim proces obróbki można już zaprojektować w taki sposób, aby produkt końcowy miał wyższą wartość niż materiał wejściowy. Nieustannie pracujemy również nad nowymi metodami, aby proces recyklingu był jeszcze bardziej wydajny, a przez to bardziej atrakcyjny. W naszej nowej lokalizacji w Laatzen koło Hanoweru budowane jest obecnie centrum technologii wytłaczania i recyklingu, w którym będziemy intensywnie pracować nad tą sprawą.

Jakie rozwiązania recyklingowe oferujecie?

KraussMaffei wykorzystuje procesy mechaniczne, rozpuszczalnikowe i chemiczne. Tutaj oferujemy różne koncepcje systemowe, które mogą obsłużyć szeroki zakres zadań związanych z recyklingiem. Jednym z przykładów jest nasza linia Purity CompoundingLine, dawniej Edelweiss Technology; łączy to dwa procesy recyklingu i mieszania: zamiast schładzania i granulowania materiału po recyklingu, jest on dalej przetwarzany w linii – w stopie – w drugim etapie mieszania. To nie tylko sprawia, że ​​proces recyklingu jest bardziej wydajny, ale technika ta również oszczędza energię podczas chłodzenia i topienia między recyklerem a mieszalnikiem. Innym przykładem jest nasz ColorAdjust. Ten inteligentny system mierzy wartość koloru w materiale i aktywnie kontroluje dodawanie koloru, dzięki czemu odchylenia kolorów w recyklacie są zredukowane do minimum.

 

Jaką rolę w tym procesie odgrywa cyfryzacja?

Więcej

Dodaj ofertę pracy