biester
Wiadomości

Nowe inwestycje w recyklingu

Tym razem w Małopolsce i Lubelskiem.

Dwie firmy z Małopolski otrzymały decyzję o ulgach podatkowych w ramach wsparcia w programie Polska Strefa Inwestycji. Pierwsza pomoc trafi do spółki Marju, producenta opakowań foliowych oraz regranulatów tworzyw sztucznych. Ma ona pomóc w rozwoju firmy i utrwalaniu jeszcze mocniejszej pozycji na rynku tworzyw sztucznych w Polsce i Europie. Ponadto firma bazując w 100% na recyklingu dodatkowo wspiera ochronę środowiska. Przedsiębiorca utworzy nowy zakład produkcyjny wraz z zapleczem technicznym, instalacjami oraz infrastrukturą towarzyszącą, który będzie zlokalizowany w miejscowości Olesno, w powiecie dąbrowskim. Przedsiębiorca deklaruje poniesienie kosztów kwalifikowanych w wysokości 7 261 320 zł.

Po raz kolejny z ulgi podatkowej skorzysta firma BiBP sp. z o.o. z Zatoru. Przedsiębiorca już wcześniej otrzymał wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, a także zezwolenie w ramach specjalnej strefy ekonomicznej i ponownie zdecydował się na współpracę z Krakowskim Parkiem Technologicznym w tym zakresie. Realizując tę inwestycję producent worków typu Bag in Box, elastycznych opakowań barierowych i worków aseptycznych zwiększy zdolność produkcyjną istniejącego zakładu, znajdującego się w dwóch lokalizacjach, które stanowią spójną całość. Realizacja tej inwestycji obejmie zakup i adaptację oraz modernizację budynku produkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wadowicach, a także zakup i montaż maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wyposażenia w dwóch lokalizacjach w Zatorze i Wadowicach. Przedsiębiorca planuje przeznaczyć na tę inwestycję 21 330 000 zł.

Tymczasem w Lublinie wkrótce ruszy produkcja odzyskanych ze sprzętu AGD tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Recyklingu pozyskała na ten cel kapitał z Funduszy Norweskich. W zakładzie powstaną linia do produkcji regranulatu, cała inwestycja pochłonie ponad 9 mln 300 tys. zł. Blisko 4,3 mln zł to środki z Funduszy Norweskich.

Dodaj ofertę pracy