biester
Wiadomości

Recykling maseczek i rękawiczek

EkoPartner Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach zawarła umowy z Województwem Śląskim - Śląskim Centrum Przedsiębiorczości dotyczące dofinansowania projektu: "Wdrożenie innowacyjnego procesu odzysku i recyklingu, umożliwiającego przetwarzanie odpadów pochodzących ze zużytych jednorazowych maseczek i rękawiczek."

Całkowita wartość projektu wynosi 928.773,00 zł, a przyznana wartość dofinansowania 641.835,00 zł.

W okresie ostatnich 2 lat od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w następstwie zakończonej pandemii Covid-19 zmieniły się uwarunkowania rynkowe. W związku z powyższym, dostosowując do obecnie panujących warunków rynkowych, zrewidowano przedmiot inwestycji i w toku negocjacji uzgodniono finalnie zakres dofinansowania z Śląskim Centrum Przedsiębiorczości utrzymując cele nadrzędne wdrożenia.

W odniesieniu do powyższego w ramach projektu Spółka EkoPartner Silesia zainstaluje specjalistyczną linię do produkcji regranulatów z tworzyw sztucznych, która stanowić będzie ważny element strategii rozwoju oraz budowy przewagi konkurencyjnej spółki zależnej na rynku recyklingu odpadów. Nowa linia technologiczna pozwoli uzupełnić ofertę produktową zgodną z ideą "waste to product", co stanowi spójną całość z pozostałymi działaniami inwestycyjnymi grupy kapitałowej INVESTEKO S.A., czyli spółki nadrzędnej.

Dodaj ofertę pracy